Flyktningtjenesten

Enhetsleder: Morten Myking
Adresse:  Gotfred Lies Plass 2, 6413 Molde.
Telefon:   417 00 518 (kl. 9:00-15:00)
 

Åpningstider:

Mandag kl. 09.00-15.00
Tirsdag kl. 09.00-15.00
Onsdag kl. 09.00-11.30
Torsdag kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 09.00-15.00

 

Ansvarsområder

  • Å bosette flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret
  • Praktisk hjelp, råd og veiledning overfor flyktningene
  • Tilby introduksjonsprogram
  • Koordinere og samhandle mellom offentlige og private organ
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.

Mål

Vårt mål er å legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet, hvor flyktningene får

  • ta i bruk ressursene de har med seg fra hjemlandet
  • bli selvstendige
  • får mulighet til å være aktive deltakere i det norske samfunnet på lik linje med andre borgere

Dette ønsker vi å nå gjennom bosetting, veiledning, introduksjonsprogrammet og miljøarbeid.

Flyktningtjenesten har til enhver tid over 200 deltakere i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Flyktningtjenesten samarbeider tett med Molde voksenopplæring om innholdet i programmet.

I 2012 mottok Molde kommune Bosettingsprisen på bakgrunn av gode resultater med integrering av flyktninger. Til grunn for nominasjonen lå også kommunenes arbeid med enslige mindreårige flyktninger.

Tips en venn Skriv ut