Kulturbyggmidler

Gitar

Møre og Romsdal fylke tildeler kulturbyggmidler som skal bidra til lokale og bygninger med rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturbygget skal fungere som møtested for lokalmiljøet eller en region. Det kan søkes om midler til nybygg, ombygging og modernisering.

Hvem kan søke?

Stiftinger, organisasjoner, andelslag som er åpne for alle og har en demokratisk oppbygning og kommuner.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til investering i nybygg, tilbygg/ombygging av eksisterande kulturlokale og kjøp/ombygging av andre lokale til kulturbygg.

Hvordan søke?

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema gjennom idrettsanlegg.no.

Søknad skal sendes til kommunen innen 15. februar.

Kommunen sender godkjente søknader og prioriteringer til fylket innen 1. april.

Tildeling av midler blir gjort av Kultur- og folkehelseutvalget i september.

 

 

Tips en venn Skriv ut