Nød- og vakttelefoner i Molde kommune

Politi 112
Brann
Molde Brann- og redningstjeneste
110
71 19 18 00
Akutthjelp - lege 113
Molde IK legevakt 116 117 / 71 25 33 33
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Barnevernvakta for Molde, Midsund, Aukra og Eide, kveld og helg 976 01 616
Krisesenteret 71 25 66 66

Vann og avløp

Henvendelser om kommunal vann- og avløpsforsyning i ordinær arbeidstid: 71 11 10 00
Henvendelser som gjelder akutte driftsforstyrrelser:

Vakttelefon vann 932 31 431
Vakttelefon avløp 932 31 432

 

Barnevernvakt

Barnevernvakt - kveld, natt og helg:

Barnevernvakta. 

 

976 01 616

Henvendelser på dagtid, kontakt Barneverntjenesten:

71 11 10 00

Alarmtelefon for barn og unge: http://www.116111.no/

116 111
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410

 

Veg

Beredskapstelefon i perioden 16. oktober - 16. april er 932 31 420. 
 

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter Ytre: 982 25 010
Midtre: 934 46 000
Indre: 932 39 606
Hjemmetjenesten ved Bergmo omsorgssenter 982 25 011
Hjemmetjenesten ved Kleive omsorgssenter 982 25 012
Hjemmetjenesten ved Skåla omsorgssenter 982 25 013
Vakttelefon hjemmetjenesten natt hele Molde kommune 911 23 440

 

Veterinærvakt - akutthjelp

for Molde, Midsund og Aukra kommune alle hverdager fra kl. 16.00-08.00 og helg.

Telefon: 71 25 62 22
 

Påkjørsel av vilt

Molde politistasjon 02800
Viltansvarlig  08.00 - 15.30 71 11 10 97

 

Viktige telefonnummer i åpne data

Kontaktinformasjon og viktige telefoner er lagt ut i excel- og csv-format (semikolonseparert fil) under. CSV er et generelt format (åpne data) som gjør data tilgjengelig uavhengig av teknologisk plattform.

Kontaktinformasjon og viktige telefonnummer i xlsx-format og csv-format

Datagrunnlaget er også tilgjengelig på Difi - data.Norge.no

Datasettene er tilgjengelige under Norsk lisens for offentlige data NLOD v1.0. Les lisensteksten.

 

Tips en venn Skriv ut