HjemEtter oppholdet

Utskriving

18. juni 2015

Når tiden for hjemreise nærmer seg vil sykepleier på avdelingen lage et notat om pleien du har mottatt og om din helsemessige tilstand. Der det er aktuelt vil ansatte ved avdelingen sende notatet til hjemmesykepleien for å oppdatere de om din situasjon. 

Klagerett

18. juni 2015

I følge pasientrettighetsloven kan pasient, verge eller pårørende klage til fylkesmannen dersom forholdene ved avdelingen/Kirkebakken omsorgssenter er kritikkverdig. Klagen blir sendt til sykehjemmet som fremmer saken overfor kvalitetsutvalget.

Web levert av CustomPublish