Planer og vedtekter

Reguleringen som gjelder for din eiendom kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. 

Det kan også være lokale vedtekter og forskrifter som du må ta hensyn til i byggesaken.

Reguleringsplaner
Kommuneplaner
Lokale forskrifter og vedtekter

 

Kommuneplaner

Kommuneplanen gir de overordnede politiske rammebetingelsene for planlegging, forvaltning og utbygging.

Kommuneplanens arealdel 2009-2020

Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022

Tilleggsbestemmelser til Kommunedelplanens arealdel 2009-2020 og Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022

Andre vedtatte kommuneplaner i Molde kommune
 

Reguleringsplaner

  • En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering.
  • Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder.
  • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. 
  • Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet. 

Vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner finner du i kartløsningen Molde kommune Planinnsyn,  eller du kan bestille gjeldende plan for din eiendom av kommunen.


Lokale forskrifter og vedtekter

Parkeringsvedtekter for Molde kommune

Vedtekter for skilt og reklame i Molde kommune

 

Tips en venn Skriv ut