Gebyr byggesakstjenester

Gebyret er satt utifra et prinsipp om selvkost og skal dekke de utgiftene Byggesak og geodata har ved behandling av søknaden. 

Gebyret blir sendt til tiltakshaver etter at vedtaket er fattet.

Vi gjør oppmerksom på at avslag også er gebyrbelagt.

Gebyr byggesakstjenester 2019

Gebyr byggesakstjenester 2018

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut