Byggesaksbehandling

Det er ikke alltid fritt frem å gjøre det du selv vil på din egen eiendom. 
Det finnes sentrale lover og regler i tillegg til lokale regler for din eiendom. 

 

Informasjon om nye byggeregler fra 1.juli 2015
 


Undersøk om det du skal gjøre er søknadspliktig.

Slik går du frem for å søke

Bestill kart, naboliste og planen for din eiendom

Skjema for registrering av tiltak som er unntatt søknadsplikt


 

Ønsker du et møte med en byggesaksbehandler?

Lurer du på om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig? Har du andre spørsmål? Be om et uformelt møte med en byggesaksbehandler.

 


 

Ønsker du forhåndskonferanse med kommunen?

For større og omfattende byggsaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg som tiltakshaver og krever forbredelser fra deg. 

For at du skal få mest mulig utbytte av en forhåndskonferanse bør du sende inn kart, beskrivelse av prosjektet, skisser og spørsmål som ønsker avklart. Dette gir saksbehandler mulighet til å forbrede seg og gi svar i møtet.

Ønsker du å ha med andre enheter i kommunen for å avklare spørsmål med dem? Da må du opplyse om dette i forespørselen slik at vi kan ta stilling til hvem som bør være med i møtet.  

Be om forhåndskonferanse.

Les også direktoratet for byggkvalitet sin veiledning til forhåndskonferanser.

Tips en venn Skriv ut