Dagsenter for personer med demens

Dagsenteret på kyststien i Bud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud ved Råkhaugen dagsenter gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak. Dagsenteret har tilbud både for yngre og eldre personer med demens.

Råkhaugen dagsenter for personer med demens ligger i tilknytning til Råkhaugen omsorgsenter i Nordbyen. Dagsenter har to filialer: Skåla omsorgssenter og Kleive omsorgssenter.

Om oss

Råkhaugen dagsenter for personer med demens fikk Fylkesmannen sin omsorgspris i 2010. Molde kommune ved dagsenteret var modellkommune i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i 2008 til 2009. Dagsenteret er også en del av et interkommunalt nettverk med til sammen 11.kommuner i Nordmøre og Romsdal.

Dagsenteret har nært samarbeid med frivillige organisasjoner som helselag og Molde og Omegn Demensforening.

Åpningstider

Råkhaugen dagsenter har åpent 6 dager i uken, samt to kvelder mandag og torsdag. Stengt alle helligdager. I ukene 26 til 33 er det kun dagtid fra mandag til fredag.

Skåla åpent hver onsdag. Kleive åpent to dager i uken tirsdag og fredag.

Aktiviteter

Turer, trim, sittedans, musikkterapi, poesigruppe, malergruppe, kunstutstilling, frisør, fotpleie, hurtigrutetur, sommerfest, grilling, kafebesøk, kino, saging av ved, snømåking, hagearbeid, vaske minibussen vår, sang og musikk.

Dagsenteret har eget sangkor: KOR-KJEKT. Koret har hatt ulike opptredener: Fylkesmannen sin demenskonferanse og sangoppdrag for statsråd Bent Høie.

Kurs og foredrag

Leder ved dagsenteret holder foredrag om dagsenteret på ulike kurs i Norge. Dagsenteret og Fagforbundet i Molde samarbeider om å holde kurs 2 ganger pr. år i tema om demens. Dette foregår alltid på Råkhaugen.

I samarbeid med frivillige organisasjoner som helselag og Molde og Omegn Demensforening gir vi tilbud om pårørendeskole 2 ganger i året og samtalegruppe for pårørende 1 onsdag i hver måned. Dette annonseres i RB, alle institusjoner og personlig henvendelse.

Søknadskjema og kontaktinformasjon

Søknadskjema Helse- og omsorgstjenester

Daglig leder: Marit Hoemsnes Angen eller Kontor for tildeling og koordinering

Ansatte:

Marit Sollid Sykepleier
Siv Hofset Sykepleier
Anne Karin Gjendem Omsorgsarbeider
Audny Helseth Boligassistent
Elisabeth Gravdehaug Hjelpepleier
Bodil Andersen Aktivitør
Bente Fiksdal Hjelpepleier

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut