Sammen om en bedre helse

2014 - 2015

Leikestativ ved Langmyra skole

Molde kommune ønsker at ansatte tar egenomsorg ved å ta vare på egen helse, men det er også viktig at vi viser felles omsorg på arbeidsplassen. Som et delprosjekt under Sammen om en bedre kommune-programmet, ønsker vi gjennom Sammen om en bedre helse å bevisstgjøre ansatte og sette fokus på hvordan vi skal ta bedre vare på oss selv og arbeidsfellesskapet. Lederne og de flinke arbeidsmiljøutvalgene (AMU) er sentrale for å lykkes med å løfte god helse som tema lokalt i enhetene.

Helse er et universelt tema som angår alle. Både politikere, tillitsvalgte, verneombud, ledere og ansatte vil ha glede av denne sida. Også innbyggere og andre som klikker innom, vil finne interessant stoff her. 
 

Hva er god helse?

Prosjektgruppa har valgt å bruke følgende definisjon: 

God helse = overskudd til å håndtere hverdagens utfordringer (fritt etter Peter F. Hjorth).

Verdigrunnlaget vårt er ROSE, og med utgangspunkt i kjerneverdiene respekt, omsorg, samarbeid og effektivitet, har vi en rød tråd å følge i arbeidet med å videreutvikle en god kultur på arbeidsplassen også i et helseperspektiv.

Vi skiller gjerne mellom fysisk og mental helse, og begge deler er viktig for å fungere både privat og på jobb.

Prosjektet har mål om å bidra til opplysning og refleksjon. Vi vil anbefale å utforske lenkene til høyre på sida. Helsenorge.no er Helsedirektoratets veiviser til helsetjenesten og gir oppdatert informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Kontakt din lege dersom du trenger å diskutere din helsetilstand.
 

Leksjoner til informasjon og refleksjon

Prosjektgruppa hadde først tenkt å lage et refleksjonshefte for ansatte, men valgte heller å lage denne nettsiden med hovedfokus på e-læringsleksjoner rundt ulike helserelaterte tema. Leksjonene er ment som utgangspunkt både til egenrefleksjon og diskusjon på arbeidsplassen (eller rundt middagsbordet hjemme). Leksjonene inneholder også relevante lenker og filmsnutter. Temaene er basert på innspill fra de lokale AMU'ene. 

Kommende leksjoner:

 • Søvn
 • Kognitiv terapi
 • Involvering på arbeidsplassen
 • Trim og fysisk aktivitet
 • Lojalitet og prioritering
 • Fra klage til ønske
 • Lykke
 • Konflikthåndtering
 • Selvledelse
 • Faglig stolthet og omdømme
 • Slutte å gjøre
 • Psykisk helse
 • Å ha en verdi
 • Påregnelig vs uheldig
 • Kultur og frivillighet

Flere leksjoner og tema kommer fortløpende utover i prosjektperioden.
 

Visste du at...?

En av de aller viktigste ingrediensene for god helse er humor. Her er noen morsomme og overraskende fakta om kropp og helse:

 • Det tar 7 sekunder for maten å passere fra munnen til magen.
 • Et menneskes hårstrå kan holde 3 kg vekt
 • Lårbeinet er hardt som betong.
 • Kvinnens hjerte slår raskere enn mannens.
 • På hver fot har vi tusen milliarder bakterier.
 • Kvinnen blunker dobbelt så ofte som mannen.
 • Vi bruker 300 muskler bare for å holde balansen når vi står.
 • Man produserer opp mot halvannen liter sikkel per dag.
 • 300 millioner celler dør i minuttet i din kropp
   

Humor

En god latter forlenger livet! Her legges jevnlig nye lenker til gøyale filmsnutter. Husk at delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halv sorg.

Ønsker du å vite mer?

Personal- og organisasjonsavdelingen er prosjektansvarlig. I prosjektgruppa sitter i tillegg representanter fra jordmortjenesten, folkehelsekoordinatoren, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og kommunepsykologen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Vi mottar gjerne gode ideer og innspill til forbedring!

Tips en venn Skriv ut