Plages du av en depresjon?

depresjon_304x351

Depresjon er en svært utbredt lidelse. På verdensbasis er det ca. 100 millioner mennesker som rammes årlig av problemene. Depresjon er samtidig noe av det vanskeligste et menneske kan utsettes for. Depresjon er en tyv som stjeler lykken fra mennesker. Den tar fra oss selvtillit, energi og livslyst. Depresjon er å miste evnen til å være glad eller å føle sorg. Selvbildet angripes og ødelegges. Et av de vanligste kjennetegn på depresjon er at du mister deg selv som støttespiller i livet ditt. Du blir selv din største kritiker og plageånd.

Depresjon kan deles inn i lett, moderat og alvorlig grad. Det kan være de samme symptomene ved de 3 inndelingene, men det er intensiteten og alvorligheten som varierer.

Noen vanlige symptomer på depresjon kan være:

 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Tanker og planer om selvmord
 • Tretthet, initiativløshet og beslutningsvegring
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert eller økt appetitt
 • Kroppslig tilstivning eller uro og rastløshet
 • Angst

Depresjon kan ha mange årsaker, og symptomene kan variere mye fra person til person. Noen plages i stor grad av angst, andre hovedsakelig av søvnvansker, enkelte har smerter i kroppen og noen føler seg utbrente. Mange føler liten livslyst og noen plages av tanken om å ta sitt eget liv. Depresjon er nært forbundet med angst. Deprimerte mennesker vil oppleve varierende grad av indre uro, fra vage symptomer til vedvarende frykt, angst og overveldende panikk.

Forskning på behandling av depressive lidelser viser gode resultater ved avsluttet behandling og ved senere oppfølging. Også de som ikke er i behandling, opplever vanligvis at depresjonen går over etter en stund. Det er derfor god grunn til å være optimistisk i forhold til at symptomtrykket vil avta, og den enkelte vil oppleve varig bedring. Det er dessverre sånn at depresjon for mange er en lidelse som kommer tilbake. Jo flere ganger du har vært plaget av depresjon, desto større er risikoen for å få den tilbake. Det kan være sånn at det er lettere å gli inn i en ny depresjon hvis du først har gjort det en gang.

Derfor er noe av det viktigste for å bekjempe en depresjon å lære seg å kjenne den igjen når den kommer snikende. Det kan være en god ide å lage seg en beredskapsplan, med noen sentrale spørsmål til seg selv.

 • Har jeg opplevd dette før?
 • Hvilke symptomer hadde jeg sist jeg var plaget med en depresjon?
 • Husker jeg hva som antakelig var en utløsende faktor sist?
 • Var jeg i en tilsvarende livssituasjon sist jeg kjente det på denne måten. (f.eks. samlivsbrudd, høyt forbruk av rusmidler, en tapsfølelse, alvorlig somatisk sykdom osv.)

Kjenner du igjen dine tegn på depresjon, er det mulig å gjøre noe før det kommer for langt. Det er veldig lett å bli suget inn i en depresjon slik at du ikke klarer å foreta deg noe av det du har planlagt, men greier du å kjenne igjen faresignalene kan du sette inn effektive tiltak som reduserer risikoen for tilbakefall.

Håpet om at man skal bli bra av en depresjon eller unngå å få den tilbake er veldig viktig. Derfor er det viktig å tenke over hva som hjalp deg forrige gang du var deprimert.

 • Hva gjorde jeg?
 • Hvem støttet meg?
 • Hva var det som virket ved den behandlingen jeg fikk?

Hvis du greier å svare på disse spørsmålene, og greier å gjenta det som var en suksess sist, har du kommet et godt stykke på vei. Det er derimot viktig å skille mellom tilbakefall og tilbakeskritt. Tilbakeskritt er antakelig uunngåelig, men har du vært gjennom en depresjon tidligere er du mye bedre rustet til å takle tilbakeskritt. Du har erfaring på området og har hatt suksess med å komme ut av en depresjon. Dette er erfaring det er viktig å ta med seg videre.

 

Tanker i forbindelse med depresjon

Negativ tenkning spiller en viktig rolle ved tilbakevendende depresjoner. Det er veldig vanlig at tankene automatisk tar en negativ retning og at det positive ikke har så stor verdi. Du som sliter med enn depresjon sitter ofte og grubler over problemer og spør deg selv «hvorfor-spørsmål» (Hvorfor gjorde jeg ikke det, hvorfor har det blitt sånn, hvorfor kommer jeg meg ikke ut av dette osv)

Noe som kan være et forsvar mot negative tanker er de 3 D-er:

Distraksjon.  Aktivitet som får deg bort fra de tunge tankene. Hvis man prøver å la være å tenke på det som er vanskelig blir det gjerne bare verre. Aksepter de vanskelige tankenes tilstedeværelse, samtidig som du retter oppmerksomheten over på noe annet.

Distanse.  Prøv å skape avstand til det som er negativt. Prøv å erkjenne at det er depresjonen som snakker, og at den neppe vil deg noe godt. Det eneste du oppnår ved å lytte til depresjonens stemme er at du mister selvtillit, optimisme og håp om å bli bedre.


Diskusjon.  Når du har krefter og overskudd til det, så prøv å få til en indre diskusjon omkring hvor sanne de negative tankene er. Prøv å spørre deg selv om hva du ville sagt til en venn som var i samme situasjon.  Ville jeg vært like negativ og pessimistisk da? Hvilke kommentarer kunne ha formidlet forståelse og oppmuntring?

Mer informasjon om depresiv tenkning.

depresjon 2_234x351.jpg

 

Tips en venn Skriv ut