Leseombud

Leseombud

Molde bibliotek har ca 24 leseombud som leser for de som av ulike grunner ikke kan lese selv. Til nå er det opprettet tilbud hos Bergmo-, Glomstua-, Kirkebakken- , Kleive- og  Skåla Omsorgssenter. Der er det ukentlige lesestunder hver uke til glede for beboerne.

Littålesehylle

Bok til alle

Molde bibliotek er et Bok til alle-bibliotek. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur uavhengig av leseevne. Biblioteket kjøper inn tilrettelagt litteratur og gir gjerne råd om hvilke bøker som kan egne seg for ulike lesevansker.
 

Tips en venn Skriv ut