rim myrabk

Værested for personer i rusrehabilitering

RIM-senteret

Ressurssenteret i Molde (RIM) er et rusfritt værested og et oppfølgingssenter for personer som er i rehabilitering for sin rusavhengighet.

Jentegruppe for personer i rusrehabilitering / ettervern

glasskjæring.jpgJentegruppe er et tilbud til damer og jenter som er i rusrehabilitering og mottar tjenester fra Ressurstjenesten i Molde kommune.

Det er gruppemøte hver 14. dag.

 

Rusmiddeltesting

Ressurstjenesten har et eget rusmiddeltestingskontor. Dette er i hovedsak et tilbud til personer i Legemiddelassistert rehabilitering med formål om rusfrihet. Andre som kan benytte tilbudet er personer som mottar tjenester fra Ressurstjenesten. Andre samarbeidpartnere kan søke på vegne av sin bruker/pasient.

Tips en venn Skriv ut