røykvarslere2

Tenk brannsikkerhet på hybel

Mange studenter kommer nå til Molde for å studere. Sentral beliggenhet og pris er ofte avgjørende faktorer når studenter velger hvor de skal bo, men de bør heller ikke glemme brannsikkerheten.

 

33358117_1863087690421292_3422399163164262400_n

Opphever totalforbud mot bruk av åpen ild

Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskiftet vil det være lokale forskjeller og Meteorologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.

Komfyrbrann

959 000,- kroner til brannsikkerhet hos utsatte grupper i Molde

I forbindelse med prosjektet Trygg hjemme har de fire deltagerkommunene Eide, Midsund, Nesset og Molde fått tildelt til sammen 1,4 millioner kroner til innkjøp av brannsikkerhetsutstyr. Midlene skal brukes til å kjøpe inn teknisk utstyr til de som har behov for dette, men ikke kan få det dekket via eksisterende ordninger.

Komfyrbrann

Trygg hjemme – brannsikkerhet hos utsatte grupper

Eide, Midsund, Nesset og Molde kommune skal nå i gang med prosjektet Trygg hjemme der målet er å øke brannsikkerheten hos utsatte grupper. Prosjektet involverer flere kommunale virksomheter og koordineres av Molde brann- og redningstjeneste.

Røykvarslerens dag

Husk røykvarslerens dag 1. desember!

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerene i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Feier_600x450

Nå følger feiervesenet opp fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging, som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2016, fastsetter at også fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd tilsyn med og feiing av fyringsanlegg. Ved revidering av lokal gebyrforskrift for Molde kommune er det fastsatt at gebyret for oppfølging av fyringsanlegg i fritidsbolig skal være likt gebyret for vanlig bolig. Gebyret for fritidsboliger gjelder fra og med 1. juli 2016.

fyr riktig_edited-1

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Molde kommune innføres med virkning fra 1. januar 2016.

Eldre par ved PC og smarttelefon

Telefonvarsel om feiing og tilsyn

Molde brann- og redningstjeneste tar nå i bruk varsel via telefon (UMS varsel) i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Varslingen vil skje via boligeiers telefon, enten som SMS eller talemelding.

Bål

Sikker sankthansaften

Sankthansaften nærmer seg og man kan se sankthansbålene vokse frem i distriktet vårt. Molde brann- og redningstjeneste minner om at alle sankthansbål er søknadspliktige og at bålbrenningen må utføres på en sikker måte.

ScanStockPhoto_image_1011268_ holde hand til eldre peson

Én av tre pårørende frykter brann hos nære eldre

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.

Tips en venn Skriv ut