Legionella

Legionella er en bakterie som finnes i vann, er utbredt i naturen og kan spres til mennesker gjennom luftkondisjoneringsanlegg og ulike varmtvannssystemer som avgir aerosoler (små dråper som spres i lufta).

En kilden for spredning av legionellabakterien kan være kjøletårn. Kjøletårn brukes for å nedkjøle resirkulerende vann i industrien eller i større bygg som hoteller, helseinstitusjoner, varemagasiner o.l. Under prosessen avgis aerosoler som kan inneholde legionellabakterier. Flere utbrudd på cruiseskip er rapportert. Tilfeller i Norge vil normalt skje på sommeren når luftkondisjoneringsanlegg blir slått på etter vinteren. I Sverige og Danmark er det rapportert flere utbrudd i helseinstitusjoner.

Det er også påvist tilfeller der smittespredningen har vært knyttet til boblebad, dusjer eller varmtvannssystemer med for lav temperatur.

I flg Folkehelseinstituttet er det høy risiko for spredning av legionella i private boblebad.

Vanligvis er nedsatt motstandskraft nødvendig for å bli syk. Legionellabakteriene kan i milde tilfeller forårsake en en influensaliknende sykdom (Pontiac-feber), og i alvorlige tilfeller lungebetennelse (Legionærsyke/legionellose) som kan være dødelig.

Legionellose er en sjelden diagnostisert sykdom i Norge. De fleste tilfellene som blir meldt her i landet er hos personer smittet i utlandet i forbindelse med opphold på hoteller og andre overnattingssteder. Innenlandssmitte forekommer vanligvis som sjeldne, sporadiske tilfeller uten tilknytning til overnattingssteder. Vi har hatt to store utbrudd av legionærsykdom i Norge, i Stavanger i 2001 og i Sarpsborg/Fredrikstadområdet i 2005. Selv om antall sykdomstilfeller per år er lavt for de øvrige årene, har større oppmerksomhet rundt diagnostisering av alvorlige lungebetennelser gitt klare indikasjoner på at legionærsykdom forekommer oftere enn vi tidligere regnet med.

Disse bestemmelsene omhandler legionella:

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a gir retningslinjer for å hindre spredning av Legionella via aerosol.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu har bestemmelser vedrørende boblebad.

Folkehelseinstituttet har utgitt Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (2015)
Det er 4. versjon av legionellaveilederen som er skrevet for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte og for kommunehelsetjenesten som fører tilsyn.

Forskriftene og den nye veilederen viderefører i stor grad tidligere krav og normer, med en del endringer på visse områder. Dette gjelder bl.a. meldeplikt, temperaturvilkår og mikrobiologisk overvåking.

 

Tips en venn Skriv ut