Sporfilm for måling av radon

Anbefaling om måling av radon

Etter det helsetjenesten kjenner til har det fram til nå vært påvist få radonkonsentrasjoner over Statens stråleverns retningslinjer i Molde. Strålevernet endret sine anbefalinger i 2009 og grenseverdiene for radon i innemiljø har også blitt senket. På bakgrunn av dette anbefaler helsetjenesten i Molde innbyggerne til å foreta radonmålinger i boliger.  Det er også verdt å merke seg at det er innført krav om dokumentasjon av radonnivå i utleieboliger, skoler og barnehager.

Radon i Molde

Radon har vært mye omtalt i media de senere årene. Dette har delvis sammenheng med at det er innført nye og strengere retningslinjer.

Tips en venn Skriv ut