Dagligvarebransjens kulturfond

Bevillingshaverne for salg av øl i Molde, betaler som en frivillig ordning inn penger til et fond tilknyttet ølomsetning i hht. kommunal salgsbevilling. Fondet kalles "Dagligvarebransjens kulturfond". Fondets funksjonstid følger kommunestyrets valgperiode (bevillingsperioden).

Statutter for Dagligvarebransjens kulturfond

 1. Bevillingshaverne for salg av øl i Molde, betaler som en frivillig ordning inn penger til et fond tilknyttet ølomsetning i hht. kommunal salgsbevilling. Fondet kalles "Dagligvarebransjens kulturfond". Fondets funksjonstid følger kommunestyrets valgperiode (bevillingsperioden).
   
 2. Fondet skal ha et styre på 5 personer: En fra hver av de største kjedene: Bunnpris og Rema 1000, samt 3 medlemmer fra Molde kommune.
   
 3. Fra 01.07.04 betaler alle bevillingshaverne inn kr 0,20 pr omsatt liter øl/FAB (rusbrus) dog begrenset til et maksbeløp på kr. 450.000. Alle innbetalinger skal være inne på fondets konto innen 01.03 påfølgende år, og fondets styre skal inne 15.03 fremlegges oversikt over innbetalingene.
   
 4. Fondet settes inn på egen konto, som på vegne av fondets styre disponeres av økonomisjefen i Molde kommune. Kultursjefen er fondets sekretær, og økonomisjefen fører fondets regnskap.
   
 5. Fondets midler skal benyttes til ungdomsarbeid i vid forstand. Det gis normalt ikke tilskudd til løpende drift av organisasjoner, men fondet prioriterer prosjekter rettet mot uorganisert ungdom. Prosjekter som forventes å ha rusforebyggende effekt vil spesielt prioriteres. Fondets styre har ved disponering av midlene fullmakt til å velge engangsstøtte, eller å gå inn i prosjekter over flere år. Styret kan også vedta å gi større støtte til få prosjekter i stedet for mange små, og kan velge å overføre midler fra ett år til neste år.
   
 6. Fondet følger bevillingsperioden, og avvikles dersom grunnlaget faller bort. Fondets eksistens forutsetter også at samtlige med utsalgssteder for øl i Molde kommune betaler inn til fondet, dette gjelder også nye bevillinger. Hvis det viser seg at en eller flere med bevilling ikke betaler inn vil fondet oppløses.

 

Tips en venn Skriv ut