Landbruk

Gardsbruk på Bolsøya

Landbruket i Molde har både melk-, sau-, gris- og kjøttproduksjon. Molde kommune har også noen produsenter av korn og jordbær.

Arbeidsoppgavene til seksjon arealplan og landbruk i Molde kommune er forvaltnings- og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Eksempelvis kan dette være saker som gjelder konsesjon og jordlova. Seksjonen har også oppgaver knyttet til rettledning og kontroll av ulike tilskuddsordninger innenfor jord- og skogbruk, og har ansvaret for kommunens skoger.

Tips en venn Skriv ut