Vintergate i Molde

- Vintervedlikehold -

Brøyting og strøing

Målet med vinterdriftstiltak er å fremskaffe tilfredsstillende veggrep og fremkommelighet både for kjøretrafikk og de myke trafikantene. Bussvegene, øvrige samleveger og gang- og sykkelveger samt fortau vil derfor være prioritert. I vintersesongen er det i alt 30 biler og maskiner til disposisjon.

Snøfres Frænavegen

Snøbrøyting/-rydding på offentlig veg - forholdet til private avkjørsler og fortau

Kommunen som vegmyndighet registrerer at det fra tid til annen kommer avisinnlegg med ”hjertesukk” fra frustrerte beboere/tomteeiere vedrørende gjenfylling av private avkjørsler som følge av snøbrøyting/rydding av det offentlige vegnettet. 

Tips en venn Skriv ut