Renseanlegg for avløpsvann i Molde

Dronebilde RA2

I Molde kommune er det 12 avløpsrenseanlegg. 9 av disse er store slamavskillere som hovedsakelig tar hånd om de mindre kommunale avløpsanleggene på Kleive, Skåla og Bolsøya.

Kommunen har også tre større avløpsanlegg som renser avløpene fra byområdet og Hjelset.

Øst for Retiro har Molde kommune et stort renseanlegg som ble satt i drift i 2013. Anlegget dekker området Øst for Moldeelva. Vannet blir renset gjennom finsiler i henhold til gjeldende krav i forurensingsforskriften. Renset avløpsvann går til en utslippsledning som er 525 meter lang og ligger på 35 meter dyp.

Ved Båthavna på Cap Clara har Molde kommune det andre store renseanlegget sitt. Anlegget renser avløpsvannet fra området vest for Moldeelva. Metoden for avløpsrensing er noe enklere enn det nye anlegget ved Retiro, og består av 3 silmaskiner som tar ut partikler større en 1 mm fra avløpsvannet. Renset vann slippes ut via en utslippsledning som ligger 250 meter ut i fjorden fra anlegget på 37 meters dyp.
 

RA3.jpgPå Hjelset ved Opdølselva har Molde kommune et mellomstort silanlegg bygd i 2002 som renser avløpet fra Hjelset og Skjevika. Dette anlegget er utstyrt med 2 finsilmaskiner der båndet som avløpsvannet går gjennom har en åpning på 0,35 mm.

 

 

Tips en venn Skriv ut