Slamtømming

Slamavskiller
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS – RIR er ansvarlig for tømmingen av slamtankene i Molde. De har igjen inngått en avtale med Miljøservice AS som står for den praktiske tømmingen av slamavskillere i Molde.

Spørsmål knyttet til tømming av tank og bestilling av ekstratømming rettes til Miljøservice, telefon 57 87 46 66 eller til RIR på telefon 71 21 34 50. Faktura for ordinær slamtømming og for eventuelle ekstratømminger sendes ut til abonnentene av Molde kommune.

Molde kommune v/Molde Vann og Avløp KF er forurensingsmyndighet og skal føre tilsyn for å sikre at de private renseanleggene og utslippsledningene fungerer i henhold til gjeldende regelverk. Molde Vann og Avløp KF har også ansvaret for ajourhold av abonnementsregisteret for slamavskillere som er en del av det samlede fakturagrunnlaget for kommunal fakturering.
Tips en venn Skriv ut