Frosne rør

Kaldt vær kan skape problemer for huseiere når vannledningen fryser. Her er noen enkle tips for å unngå dette og litt om hva du må gjøre hvis ledningene allerede er frosset.

Vannledningene kommer vanligvis inn i huset i kjelleren, pass derfor på å lukke igjen kjellerdører og vinduer når temperaturen ute synker. Dersom det er åpninger, gliper eller lignende i veggene så dytt isolasjonsmateriale inn i disse.

Når vann fryser øker volumet med ca 10 %, og i lukkede rørledninger vil dette medføre skader på rørene.

Har du en uisolert kjeller kan det lønne seg å sette en varmeovn der vannet er i de kaldeste periodene.

Det kan være både vanskelig og dyrt å tine opp frosne rør, så det lønner seg fort å være føre var.


Slik unngår du frostskader

  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser medfører at kloakkgass kan sive inn i huset).
  • Unngå at kald luft siger inn i rom med rørledninger.


Slik tiner du et frosset rør

  • Skru av hovedstoppekranen.
  • Bruk en hårtørker eller vifteovn. Vær oppmerksom på brannfaren ved bruk av konsentrert varme.
  • Et annet alternativ er å knytte et håndkle rundt det frosne stedet. Håndkleet tilføres varmt vann.
  • Åpen ild er ikke tillatt.

Kilde: SINTEF/Byggforsk


Se også veiledningen fra Byggforsk.

Tips en venn Skriv ut