Lokale læreplaner for moldeskolene

Kvalitetssikring

Moldeskolenes fagplaner består av kompetansemål på hvert trinn som sier hva eleven skal kunne. Videre er det skissert forslag til arbeidsmåter og innhold med de fem ferdighetene. Det foreligger også forslag til vurdering og forslag til læremidler. Hver skole tar utgangspunkt i moldeskolens rammeplan og utarbeider egne læreplaner som viser hvordan kompetansemålene skal nås.

For å sikre god kvalitet på rammeplanene, er arbeidsgruppene satt sammen av faglærere fra alle skoler. Lærerne representerer også ulike aldersgrupper slik at erfaringskompetanse og ny fagkompetanse er ivaretatt.

Læreplanene skal ligge på nettsidene til den enkelte skole. Her er oversikten over skoler i Molde kommune.

 

Tips en venn Skriv ut