Gebyr kart- og oppmålingstjenester

Gebyret for kommunens tjenester blir fastsatt av Kommunestyret hvert år. Størrelsen på gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Gebyr for kart- og oppmålingstjenester 2019

Gebyr for kart- og oppmålingstjenester 2018

  

 

 

Tips en venn Skriv ut