Førskoleteam

En gang i måneden er det tverrfaglig konsultasjon på helsestasjonen for barnehagene på Molde helsestasjon. Deltagere i teamet er fagpersoner fra helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten.

Der er det mulighet for anonyme drøftinger for barnehager, og det er mulig å ta med seg foreldre.

 

Kontaktinformasjon
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Telefon: 71 11 23 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no
Besøksadresse: Gotfred Lies Plass 4, 6413 Molde

Tips en venn Skriv ut