Enen dagsenter

Enen dagsenter er et dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilbudet er variert, med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller andre former for tilrettelagt aktivitet, alt etter behov og grad av funksjonshemming. Ulike treningsopplegg inngår i dagsentertiltaket ut fra individuelle behov.

Personalgruppen består av vernepleier, hjelpepleiere, aktivitører, kokker og pleiemedarbeidere.

Dagsenteret har et samarbeid med arbeidsmarketsbedriften Astero

Aktiviteter ved dagsenteret:

Kontaktinformasjon

Tiltak funksjonshemmede
 

Kriterier

Mennesker med utviklingshemming som har behov for dagtilbud. Det er et vilkår at søker er ferdig med videregående opplæring, og at NAV har konkludert med at arbeid/sysselsetting/ tilrettelagt arbeid ikke kan framskaffes.
 

Pris

Ingen
 

Skjema

Søknadsskjema - Helse- og omsorgstjenester

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen kan du kontakte kontoret for tildeling og koordinering telefon 71 11 10 00 for mer informasjon.
 

Vedlegg

Legg ved søknaden Individuell plan og /eller funksjonsbeskrivelse der det finnes. Dokumentasjon på funksjonshemming.
 

Klage

I og med at dette ikke er en lovpålagt tjeneste er det ingen formell klageinstans.
 

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt for kommunene, men Molde kommune har likevel valgt å gi tilbud om dagsenteraktiviteter til denne gruppen.


Lovpresedens

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
Tips en venn Skriv ut