Parkering

Inngangsparti, Molde Parkeringshus

Ansvarlig: Lisbeth Brekstad
Besøksadresse: Plutovegen 7, 6419 Molde
Telefon:71 11 13 29

Vi gjør oppmerksom på at vi har flyttet fra sentrum og inn i Plutovegen 7 (ved Istad Kraft).

Virksomheten parkering påser at parkeringsbestemmelsene i byen etterleves av trafikantene, og står for drift av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og av Molde parkeringshus.

Oversikt over prisene for parkering i Molde sentrum

Parkering arbeider for at Molde kommune skal være en trafikksikker by med god fremkommelighet for alle trafikantgrupper og har et tilstrekkelig antall tilgjengelige parkeringsplasser.

Hovedoppgaver:

  • Arbeider for økt trafikksikkerhet og fremkommelighet i kommunen
  • Sørger for at byens befolkning og næringsliv har et tidsmessig parkeringstilbud
  • Gir publikum råd og veiledning i trafikk- og parkeringsspørsmål
  • Drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei
  • Parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklovgivning, skiltvedtak og gjeldende forskrifter
  • Drift og vedlikehold av Molde parkeringshus
  • Ansvar for registrering av uregistrert kjøretøy på offentlig vei
  • Administrasjon av plasser for torgsalg på torget
  • Utleie av diverse gategrunn og plasser

Molde parkeringshus er et parkeringsanlegg i fjell med en kapasitet på 620 biler. Parkeringshuset ligger sentralt i sentrum med kort gangavstand til Storgata og butikkene.

Parkeringsvirksomheten består av virksomhetsleder, driftsleder, konsulent og 4 trafikkbetjenter.

Tips en venn Skriv ut