Ofte stilte spørsmål om feiing, brann og redning

Spørsmål - MÅ vi ha takstige for å få utført feiing?
Svar:
Ja, på alle tak med helling skal det være fastmontert takstige eller trinn. Er det to eller flere piper skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, evt. takstige opp til alle piper. Stige til tak skal være sikret mot å skli (bør ha 60 graders vinkel og ende 1 meter over rafta). Takstige, broer og stige til tak skal være typegodkjent og i ubrennbar og korrosjonsbestandig materiale. Stige av tre blir ikke godtatt. Piper som stikker mer enn 1,2 meter opp over taket skal utstyres med feierplattform. Eiendommer med manglende stigeannordning og sikring vil ikke få utført feiing.

Spørsmål - Hva gjør jeg med varsellappen når jeg har mottatt tilbud om feiing?
Svar:
Det er viktig å skrive navn på huseier, adresse, gards- og bruksnummer og krysse av for at en har stengt trekkventiler og evt. feieluker. Varsellappen henges på hoveddøra. På den måten ser feieren att det er klart for feiing. Hvis feieren ikke får klarsignal fra huseier kan det ikke utføres feiing bl.a. på grunn av faren for nedsoting av boligen.

Spørsmål - Hvordan unngår jeg pipebrann?
Svar:
Pipebrann skyldes i nesten alle tilfeller beksot som tar fyr og brenner med intens varme og røykutvikling. For å unngå beksot og pipebrann må du fyre med god og riktig trekk og bruke tørr ved ( dvs. ved med maksimum 20 % fuktighet). Strupes trekken på ovnen for mye igjen, vil det før eller senere dannes beksot i pipa. Det finnes spesielle kjemiske stoff i handelen som løser opp beksot slik att den lettere kan fjernes. Slike stoff bør brukes i samråd med feiervesenet.

Tips en venn Skriv ut