Opptaksområder/skoletilhørighet

Opptaksområder for kommunale grunnskoler i Molde kommune

Kart: Grense Kvam- Sellanrå skole

Kart: Grense Sellanrå- Langmyra skole

Kart: Grense Langmyra- Kviltorp skole

Kart: Grense Langmyra- Nordbyen skole

 

Kvam skole

Opptaksområde:

Grensa til Aukra kommune. Skillet i øst mellom Kvam og Sellanrå går etter disse vegene. Østgrense for Kvam: Storvikvegen – Ingebrigtvegen – Sagvegen 1 – 6 – Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 99 og over – Glomstuvegen 56 og over.

 

Sellanrå skole

Opptaksområde:

Vestgrense for Sellanrå: Sagvegen 11 og over – Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 97 og under – Glomstuvegen 53 og under. Mellom Sellanrå og Langmyra: Grensa følger Rektor Brinkmans veg – Storgata 56 og under - Øvre veg 13 og under – Fridtjof Nansens veg slik at vest hører til Sellanrå og øst hører til Langmyra – nordsida av Langmyrvegen og videre opp Fagerlivegen til Sollivegen. Øvre del av Fagerlivegen og Farstadbakken tilhører Langmyra. Boligene i Sollia hører til Sellanrå p.g.a. adkomsten via Sollivegen- Bekkevollvegen eller gangvegen mot Reknesbanen.

 

Langmyra skole

Opptaksområder:

Mellom Sellanrå og Langmyra: Grensa følger Rektor Brinkmans veg – Storgata 56 og under - Øvre veg 13 og under – Fridtjof Nansens veg slik at vest hører til Sellanrå og øst hører til Langmyra – nordsida av Langmyrvegen og videre opp Fagerlivegen til Sollivegen. Øvre del av Fagerlivegen og Farstadbakken tilhører Langmyra. Det er naturlig at de nye boligene i Sollia hører til Sellanrå p.g.a. adkomsten via Sollivegen- Bekkevollvegen eller gangvegen mot Reknesbanen.

Grensa vestover for Kviltorp har vært Enenvegen d.v.s. Fannestrandsvegen 83 som det vestligste, videre har Kalkun- Fasan- og Tiurvegen gått til Kviltorp – Frænavegen 99 og østover. På nordsida av Frænavegen har grensa gått ved ”bekken” mellom Løkenvegen 22 og 24 og videre nordover til krysset Birkelandsvegen/ Gamlevegen. D.v.s. at Bergsvingen, Gamlevegen og Brattåsen har ”tilhørt” Langmyra, men mange fra disse vegene har opp gjennom årene søkt om å få gå ved Kviltorp skole og fått dette innvilget. Elevene som bor i Gamlevegen har Kviltorp skole som sin nærskole.

Grensen mellom Kviltorp og Langmyra skole i forhold til gammel vedtatt grense.

Grensen mellom Kviltorp og Langmyra skole følger «Tøndergårdbekken» fra Fannefjorden og nordover.

Området øst for bekken går til Kviltorp skole.

Grensen blir da som følger:

Hele områdene øst for Tøndergårdbekken går til Kviltorp skole.

Dette innebærer at:

Retirovegen og vestover går til Langmyra.

Nøisomhedsvegen fra nr 19 og går vestover til Langmyra.

Birkelandsvegen fra nr 44 går vestover til Langmyra

Nordbyen skole

Opptaksområder:

Nordbyen skole tar opp barn fra Råkhaugen, Gjerdhaugen og Hauglegda med Fuglsettjønna som grense mot Høgnakken. Øverste del av Høgnakken.

(Tyttebærsvingen, Blåbærlia og Blåbærhaugen) ble flyttet fra Langmyra til Nordbyen skole fra skoleåret 2008-2009.

 

Kviltorp skole

Opptaksområder:

Grensa vestover for Kviltorp har vært Enenvegen d.v.s. Fannestrandsvegen 83 som det vestligste, videre har Kalkun- Fasan- og Tiurvegen gått til Kviltorp – Frænavegen 99 og østover. På nordsida av Frænavegen går grensa ved ”bekken” mellom Løkenvegen 22 og 24 (Tøndergårdsbekken) og videre nordover til krysset Birkelandsvegen/ Gamlevegen. Elevene som bor i Gamlevegen får Kviltorp skole som sin nærskole. Grensa mot øst går ved Lønset, v/brua øst for den gamle fergekaien.

Grensen mellom Kviltorp og Langmyra skole i forhold til gammel vedtatt grense.

Grensen mellom Kviltorp og Langmyra skole følger «Tøndergårdbekken» fra Fannefjorden og nordover.

Området øst for bekken går til Kviltorp skole.

Grensen blir da som følger:

Hele områdene øst for Tøndergårdbekken går til Kviltorp skole.

Dette innebærer at:

Retirovegen og vestover går til Langmyra.

Nøisomhedsvegen fra nr 19 og går vestover til Langmyra.

Birkelandsvegen fra nr 44 går vestover til Langmyra

Kleive oppvekstsenter

Opptaksområder:

Kleive oppvekstsenter er nærskole for alle barn for trinnene 1. – 7. fra Røsbergura i vest til grensa mot Nesset/ Gjemnes i øst og Sotåa innerst i Fannefjorden i sør.

 

Skjevik barne og ungdomsskole

Opptaksområder:

Skjevik barne- og ungdomsskole er nærskole for alle barn på barnetrinnet som bor mellom Lønset/Sigerset i vest til Røsbergura og grensa til Gjemnes i øst.

Skjevik barne- og ungdomsskole er nærskole på ungdomstrinnet også for elever som kommer fra Kleive oppvekstsenter sitt opptaksområde

 

Bolsøya skole

Opptaksområder:

Bolsøya skole er nærskole for alle barn på trinnene 1. – 7. som har postnummer 6457, altså Bolsøya.

 

Vågsetra barne og ungdomsskole

Opptaksområder:

Barnetrinnet ved Vågsetra barne- og ungdomsskole omfatter alle elever på Skålahalvøya fra Sotåa til Horsgård – de gamle skolekretsene Risan, Solemdal, Røvik, Bergsvik og Nesje.

Ungdomstrinnet ved Vågsetra barne- og ungdomsskole er nærskole også for eleven fra Bolsøya.

 

Sekken oppvekstsenter

Opptaksområder:

Sekken Oppvekstsenter er nærskole for alle barn på trinnene 1. – 10. som har postnummer 6418, altså Sekken.

 

Bekkevoll ungdomsskole

Opptaksområder:

Elevene fra Kvam, Sellanrå og Langmyra skole har Bekkevoll ungdomsskole som sin nærskole. I Langmyra skole har opptaksområde vest for Fuglsetbekken tilhørt Bergmo – for 5-7 elever i snitt pr år.

 

Bergmo ungdomskole

Opptaksområder:

Elevene fra Nordbyen og Kviltorp skole har Bergmo ungdomsskole som sin nærskole.

I Langmyra skole har opptaksområde vest for Fuglsetbekken tilhørt Bergmo – for 5-7 elever i snitt pr år. I samband med justering av opptaksområdene i 2008-2009 ble øverste del av Høgnakken (Tyttebærsvingen, Blåbærlia og Blåbærhaugen) overført til Nordbyen skole. Elevene i dette området vil nå ha Bergmo ungdomsskole som sin nærskole.

Kart

Grense Kvam – Sellanrå

 

Grense Sellanrå – Langmyra

 

 

Grense Langmyra – Kviltorp