Kunnskapsløftet i Molde

Elev og lærer ved tavle

Alle elever skal ha opplæring tilpasset deres evner og behov innenfor et inkluderende fellesskap. Elevenes læringsmiljø skal være differensiert og mangfoldig. Ansatte i Moldeskolen skal ha høg kompetanse, faglig og metodisk.

Prioriterte utviklingsområder:

Vurdering
Læringsstrategier og læringsstiler
Psykososialt miljø/sosial kompetanse
Kulturopplevelser

 

Kompetansetiltak:
 

Tverrfaglig områder:

Læreplananalyse, metoder for utvikling av lokale læreplaner.
Veiledning
Læringsstrategier

 

Fag:
Ikt
Norsk
Matematikk
Naturfag
RLE
Programfag
Engelsk

 

Tips en venn Skriv ut