Fysikalske institutt

Ved de fysikalske instituttene finner du fysioterapeuter med driftsavtale med Molde kommune. Faglig bakgrunn varierer fra allmenn fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og manuell terapi.

Fysioterapi til barn og unge

Vi gir tjenester til barn og unge med funksjonshemminger, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelettapparatet mm.

Fysioterapi til voksne over 18 år

Har du sammensatte problemer som medfører redusert funksjon på grunn av nylig oppstått skade, kronisk lidelse eller andre årsaker, kan du få råd og hjelp fra en fysioterapeut.

Tips en venn Skriv ut