Videreutdanning og høyskoleutdanning

Et bredt tilbud innen videregående skoleverket finner du i Molde gjennom fylkets største videregående skoler;

tilsammen nærmere 1400 elever.

Høgskolen i Molde har 1500 studenter. Sammen med Møreforskning utgjør høgskolen landets største miljø innen transport og logistikk. Også informatikkmiljøet ved høgskolen er blant landets største. Skolen har videre fagutdanning innen sykepleie, økonomi/ administrasjon og statsvitenskap. Høyskolen gir flere bachelorgrader og doktorgrad innen logistikk.

Molde Kunnskapspark gir gründere råd og hjelp til å søke om penger når de vil starte med noe nytt. I det daglige kan det være krevende å orientere seg i hva en etablert bedrift kan få hjelp og støtte til. Her kan Molde Kunnskapspark kan gi råd. Kunnskapsparken holder til ved Høgskolen i Molde.

Molde Voksenopplæringssenter utfører all kommunal voksenopplæring. Senteret har to avdelinger: avdeling for spesialundervisning og avdeling for norskopplæring for minoritetsspråklige og grunnskoleopplæring for voksne.
 

Tips en venn Skriv ut