Sellanrå skole

Kontakt:

Rektor: Kjell Petter Stene
Telefon rektor: 91181037
Epost til rektor: kjell.petter.stene@molde.kommune.no
Telefon skolen: 71 11 24 30
Telefon SFO: 71 11 24 36
Epost til kontoret: sellanra.skole@molde.kommune.no
Adresse: Moldelivegen 89, 6413 Molde
Hjemmeside: http://sellanra.skole.no/

Om skolen

Sellanrå skole er en barneskole med elever fra 1. - 7. trinn. Skolen er nærskole for de som bor i sentrumsområdet, nordover til Kringsjå og østover mot Bjørset. Inneværende skoleår er det rundt 340 elever og 45 ansatte ved Sellanrå skole. Skolen ligger i flotte omgivelser ved Reknesparken, Romsdalsmuseet og Holmarka. Skolen har egen innføringsklasse for minoritetsspråklige med 30-40 elever.

Fra høsten tar vi i bruk «nyskolen». Sellanrå skole får et flott undervisningsbygg med tilrettelegging for satsing på digitale verktøy på alle trinn. Alle elever har egen iPad fra høsten 2018.

Samtidig som «nyskolen» står ferdig, vil også uteområdet ha fått seg et stort kvalitetsløft. Nytt er bl.a. «Møteplassen» - med baner for håndball, basket og fotball, samt varierte apparater for lek og allsidig trening.

Sellanrå skole er en PALS-skole. Vår visjon er «Sammen – for trygghet, trivsel og læring».

Ledige lærerstillinger

Sellanrå skole søker dyktige og erfarne lærer, som har lyst til å jobbe på en ny og moderne skole. Vi har gode erfaringer med en jevn fordeling av mannlige og kvinnelige pedagoger. Dette styrker lærerkollegiet.

Ved Sellanrå skole vil det bli ledig 2-3 lærerstillinger. Søkerne må ha kompetanse og interesse for å arbeide med digitale verktøy i undervisningen. Både begynneropplæring i lesing og skriving, engelsk, matematikk og særskilt norskopplæring er aktuelle fagområder som vi vil styrke.

 

Tips en venn Skriv ut