Molde Friskole

Ansvarlig: Jeanette Skoge Vesetvik
Adresse: Ingebriktvegen 11, 6411 Molde
Telefon:  71 25 72 90
E-post: post@moldefriskole.no
Hjemmeside: Molde Friskole

 
Molde Friskole ønsker å tilby:

  • variert undervisning
  • et godt læringsmiljø
  • engasjerte lærere


Molde Friskole vil:

  • formidle kristne verdier og gi kristen veiledning
  • legge vekt på trivsel
  • møte den enkelte elev med omsorg, respekt og forståelse
  • legge til rette for et godt samarbeid med elevens foresatte
     
Tips en venn Skriv ut