Ledige tomter i Molde kommune

Molde kommune har som mål å ha et godt tomtetilbud i alle deler av kommunen. Utviklingen av tomtetilbudet er en kontinuerlig prosess.

For tiden er det byggeklare tomter ved Nesbøen på Kleive. Det hender at Molde kommune kjøper tilbake tomter som tidligere er solgt. Disse vil fortløpende bli lagt ut for salg på hjemmesiden vår under de tomtefeltene de hører hjemme.

Klikk deg inn på kartet eller i menyen til venstre dersom du ønsker mer informasjon om boligtomter (rød) eller næringstomter (lilla).

Aktuelle  lenker:

Ledige boligtomter til salgs
Ledige næringstomter til salgs 
Informasjon om kommunens tomtesøkerliste

 

Tips en venn Skriv ut