Molde kommune bruker et skybasert system fra Visma for innmelding til SFO

Innmeldingstjeneste for SFO i Molde kommune.

Brukermanual foreldre/foresatte: VFS_Foresatte.pdf , NB! Kun ID porten som er godkjent for pålogging!

Søknadsfrist for 2018/2019 er 1. april 2018. Barn som allerede har opphold i SFO inneværende skoleår trenger ikke søke på nytt.

Innmelding SFO

Endring og oppsigelse av SFO plass skjer i samme system og ved kontakt med skolen  etter kommunens gjeldene SFO vedtekter.

Endring/oppsigelse av SFO plass

 

Barn i barneskolen

Om skolefritidsordningen (SFO), priser og åpningstider

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen utenom ordinær skoletid. SFO skal legges til rette for varierte lek -, kultur- og fritidsaktiviteter som skal bidra til en utvikling av barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheter og kunnskaper på ulike områder. Aktivitetene skal foregå innenfor en trygg sosial og pedagogisk ramme.

SFO er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn, og skal legge til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn.

SFO er en del av skolens totale virksomhet og kommer inn under skolens formålsparagraf.

Tips en venn Skriv ut