Idrettsbyen Molde

Molde Idrettspark

Idrettsbyen Molde har et tilbud i så godt som alle idrettsgrener. At Molde har et aktivt håndball- og fotballmiljø vet de fleste. Molde har også tilbud innen bryting, trial, fekting, bueskyting, turn, bordtennis, motorcross, friidrett, orientering, volleyball, padling og mye mer. I menyen til venstre finner du blant annet en lenke til lag og organisasjoner i Molde kommune!

Kulturtjenesten, idrett og friluftsliv har ansvar for kommunens parker, gravsted, idretts- og friluftsanlegg. Dette innebærer:

 • Forvaltning, drift og utleie av kommunale idrettsanlegg og haller
 • Spillemidler, teknisk godkjenning og kontroll
 • Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og frilufsliv
 • Forvaltning av Moldeholmene og Hjertøya
 • Tilrettelegging for friluftsliv i Moldemarka
 • Vedlikehold av skiløyper og turveger i Moldemarka
 • Badeplassene Kringstadbukta, Retiro og Øverlandsvannet
 • Utvikling og rådgivning til anleggsutbygging, samt rådgivning for lag og organisasjoners utvikling
 • Kontaktpunkt opp mot idrettsråd, M&R Idrettskrets, M&R fylke, N&R Friluftsråd og ellers lag og organisasjoner
 • Forvaltning og drift av parker og kommunale friområder
 • Grøntanlegg ved kommunale veger og veganlegg i sentrum
 • Ivareta grøntstrukturen i kommunal arealforvaltning
 • Vedlikehold av kommunale lekeplasser
 • Graving og vedlikehold av kirkegårder
Tips en venn Skriv ut