Hva er ditt kulturminne?

Trollpila på Bolsøya

Arbeidet med kulturminneplan kom igang i vår. Kulturtjenesten starter høsten med å invitere til folkemøter og kulturminnekafe.

Det finnes mye kunnskap om kulturminner i Molde, både automatisk fredete fornminner og fredete bygninger. Her er kulturminner av både nasjonal og regional interesse. Trollpila på Bolsøya er et av mange flotte kulturminner i Molde. Viktig i arbeidet med kulturminneplanen er å få tak i det som er av lokal interesse som ikke har fått oppmerksomhet før og spesielt nyere tids kulturminner. Hva er ditt kulturminne?

Første kulturminnekafe blir onsdag 29. august kl. 18.00 på Krona, Romsdalsmuseet. Direktør ved Romsdalsmuseet, Jarle Sanden innleder med sin kunnskap og entusiasme for arbeidet. Vi sørger for kaffi og lefse og håper på god prat med folk som har interesse og kunnskap om temaet.

Det blir også kulturminnekafe på Kleive, Skjevika og Vågsetra:

Tirsdag 4. september kl 18.00 på Kleive grendahus, møterom.

Tirsdag 11. september kl 18.00 på klubbhuset til Hjelset Fram.

Tirsdag 18. september kl 18.00 på Vågane ungdomshus.

Velkommen!

 For eksempel et hus, en sti, en lyktestolpe, en bensinstasjon, en telefonkiosk eller ei kirkeTips en venn Skriv ut