Fagforeninger

Hovedtillitsvalgte

Tre ungdommer

Hovedtillitsvalgte (HTV) bistår plasstillitsvalgte med råd, hjelp og opplæring, og tar stort ansvar for brobygging og konfliktløsning ved å se muligheter som ivaretar alle parter. HTV bidrar også aktivt i flere arbeidsgrupper, og er på den måten med på å videreutvikle Molde kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver.

I Molde kommune er det tillitsvalgte/kontaktpersoner i 16 ulike arbeidstakerorganisasjoner. Seks av de hovedtillitsvalgte er frikjøpte i hele eller deler av sin stilling. Disse seks har kontorsted i Hamnegata 35 ved busstasjonen. Postadressen er Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Les mer om de ulike fagforeningene hvor kommunen har frikjøpte HTV via menyen til venstre på siden.

Tips en venn Skriv ut