Hjelpemidler

Kontakt:

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Telefon 71 11 37 00 / 93 23 96 03
Hjelpemiddelforvaltning
Råkhaugvegen 12
6425 Molde

Definisjon:

Hjelpemiddel er gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer. Hjelpemidler kan bedre funksjonen til dem som benytter dem, eller kompensere for tapt funksjon.
Hjelpemidler for korttidsutlån (under to år) kan leies av Molde kommune via Hjelpemiddelforvaltningen ved Råkhaugen omsorgssenter.

Det kan søkes om varig utlån av hjelpemidler for langtidsbruk fra Nav, Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Se informasjon om hjelpemidler via Nav på www.nav.no/Hjelpemidler.

Målsetting:

Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak.

Standard for tjenesten:

 • Den kommunale Hjelpemiddelforvaltningen har følgende ansvar og oppgaver:
 • Ha et lager av hjelpemidler som skal stilles til disposisjon for utlån for søkere med et midlertidig behov.
 • Ha det totale ansvar for vedlikehold og service av de kommunale hjelpemidlene.
 • Distribuere hjelpemidler fra fast leveringspunkt til søker.
 • Hente inn hjelpemidler som ikke lenger er i bruk.
 • Utføre montering og enklere serviceoppdrag samt tilrettelegge hjelpemidlene hjemme hos søker.
 • I samarbeid med Nav ha utpekt enkelte navngitte personer som er så avhengig av hjelpemidler at de har en spesifikk avtale om reparasjon av disse. Disse skal ha hjelp innen en viss angitt tid, hele døgnet, hele året. (Brukerpass)

Hva du som søker kan forvente av Molde kommune:

Det vil bli gitt nødvendig informasjon om og opplæring i bruk av aktuelt hjelpemiddel.

Hva som blir forventet av deg som søker:

 • Har ansvar for lære seg å bruke aktuelt hjelpemiddel.
 • Har ansvar for forsvarlig bruk og oppbevaring av hjelpemiddel.
 • Har ansvar for å sikre og ta vare på hjelpemiddel på en god måte.
 • Har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddel.

Saksbehandling:

For informasjon om midlertidig leie av kommunale hjelpemidler kan kommunens ergo-,fysioterapitjeneste eller Hjelpemiddelforvaltningen kontaktes.

Betaling for tjenesten:

Egenbetaling for leie av kommunalt hjelpemiddel følger satser vedtatt av kommunestyret.
For krykker gjelder at disse må kjøpes. Sats vedtas av kommunestyret.

Andre opplysninger:

Søker er ansvarlig for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av hjelpemidlene. Dersom ikke kan kommunen rette økonomisk erstatningskrav mot søker.

Tips en venn Skriv ut