Helse

Mor og barn lykkelig sammen

Her finner du informasjon om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, kommunal akutt døgnpost (KAD), miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.

Tilbud rettet mot psykisk helse og rus er lagt inn under Ressurstjenesten.

Kiropraktorer i Molde er private virksomheter uten driftsavtaler med kommunen.

Tips en venn Skriv ut