Helse

Mor og barn lykkelig sammen

Helsetjenesten i Molde kommune har ansvar for å organisere de fleste kommunale helsetjenestene. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, kommunal akutt døgnpost (KAD), miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.

Tilbud rettet mot psykisk helse og rus er lagt inn under Ressurstjenesten.

Kiropraktorer i Molde er private virksomheter uten driftsavtaler med kommunen.

Enhetsleder Helsetjenesten: Henning Fosse

 

 

Tips en venn Skriv ut