Helsesykepleier i barnehage 2018/2019

Nytt tilbud i Molde

Barnehagelærer Eva Høyer, helsesøster Gunvor Ruset og styrer Siw B. Melsæther er i gang med samarbeid ved Vågsetra barnehage

Helsestasjonen og alle barnehagene i Molde ønsker å utvide et samarbeid, og åpne for at foreldre kan få snakke med helsesykepleier i barnehagen. Dette er en utprøving av et tilbud, og foreløpig er det en helsesykepleier, Gunvor Ruset, som har en stilling rettet ut mot barnehagene.

I praksis betyr dette at

  • Alle foreldre til barn som fyller 2 år barnehageåret 2018/2019 får tilbud om et gruppetreff lokalisert til sin barnehage. Foreldretreffet ledes av helsesykepleier og barnehagelærer, der tema knyttes til samspill, foreldrerolle, barns utvikling og helse. Helsesykepleier kontakter den enkelte barnehage for tidspunkt og forberedelse til foreldretreffet. Etterpå blir det sendt ut invitasjon til de aktuelle foreldrene.

  • Helsesykepleier kan delta på foreldresamtaler i barnehagen sammen med barnehagelærer og foreldre:

    • Ved at foreldre selv tar initiativ til samtalen

    • Ved at barnehagen tar initiativ til en slik samtale, i samråd med foreldrene, og det er naturlig å koble inn helsesykepleier.

    • Ved at helsestasjonen foreslår en samtale mellom foreldre, helsestasjon og barnehage. Dette gjelder barn/familier som har vært fulgt opp litt ekstra fra helsestasjonen og som kan ha behov for at personalet er godt forberedt for å ta imot barnet/familien på best mulig måte og er forberedt før barnehagestart.                   

Barnehagelærer Eva Høyer Sekse, helsesykepleier Gunvor Ruset og styrer Siw B. Melsæther er i gang med samarbeid ved Vågsetra barnehage.

Tips en venn Skriv ut