Helse

Mor og barn lykkelig sammen

Helsetjenesten i Molde kommune har ansvar for å organisere de fleste kommunale helsetjenestene. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, miljørettet helsevern, koordinator for psykisk helsearbeid, rehabiliteringsteam for psykisk helse og reisevaksinasjon. Kiropraktorer i Molde er private virksomheter uten driftsavtaler med kommunen.

Ressurstjenesten

Ressurstjenesten i Molde kommune har tilbud til personer med rusavhengighet. Dette gjelder tilbud innen oppfølging og rehabilitering, lavterskel helsetiltak, ettervern og integrering. Ressurstjenesten tilbyr også deltagelse i ulike arbeidstiltak som Avklaring til arbeid, Fram arbeidstrening, Ressursbua og Praktisk rehabilitering i Molde.

Enhetsleder Helsetjenesten: Henning Fosse

Enhetsleder Ressurstjenesten: Inge Baadnes

 

 

Tips en venn Skriv ut