Frivilligprisen og Kulturprisen 2017 er delt ut

Nils Ove Erstad_kulturprisen og Oddmund Osen_frivilligprisen_her med Torgeir Dahl

Oddmund Osen fikk Molde kommunes frivilligpris, og Molde Brass Band fikk Kulturprisen.

Frivilligprisen

Molde kommunes frivilligpris 2017 går til Oddmund Osen.

Osen får Frivilligprisen for sitt engasjement både overfor enkeltpersoner, gjennom lag og organisasjoner og gjennom sitt daglige virke i lokalsamfunnet.

Enkeltpersoner

Osen har vært og er besøksvenn for enkeltpersoner gjennom mange år. Han tar selv positivt initiativ på en human og verdig måte overfor enkeltpersoner han ser kan ha glede av besøk, en hjelpende hånd eller en aktivitet. Med medbrakt ny-rørte blåbær fra Moldemarka, selvplukkede multer eller kaffebrød sørger han for å gi stunden felles gleder.

Lag og organisasjoner

Osen er blant annet med i Moldemarkas Venner. Han har gjort en stor dugnadsinnsats gjennom mange år og har stor glede av fellesskapet og sitt bidrag tilbedre folkehelse for lokalbefolkningen ved hjelp av tilrettelagte turstier i nærmiljøet.

Daglig virke i lokalsamfunnet

Osen skriver dikt, tar bilder og kåserer gjerne over disse. Han avtaler besøk ved de lokale dagsentrene og omsorgssentrene i kommunen der han deler sine bilder og historier til stor glede for brukerne. Sine dikt og bilder deler han også med lokalbefolkningen gjennom lokalavisen. Alt dette på en beskjeden og verdig måte.

Frivilligprisen ble kunngjort på FNs dag for frivillighet 5.desember og ble delt ut på kommunestyremøtet 14. desember.

Kulturprisen

Kulturprisen 2017 tildeles Molde Brass Band.

Drifts- og forvaltningsutvalget i Molde kommune fattet 6.november 2017 enstemmig vedtak om å tildele Molde kommunes kulturpris 2017 til Molde Brass Band.
Molde Brass Band er en viktig kulturbærer i Molde kommune, samt en viktig inspirator for unge musikanter i hele regionen.

Molde Brass Band ble stiftet i 1979. Korpset holder et høyt musikalsk nivå, og har deltatt i Norgesmesterskap for Brassband siden 1986. Siden 2002 har korpset deltatt i elitedivisjonen med unntak av ett år.

Molde Brass Band arrangerer hver 17. mai festkonsert i Bjørnsonhuset. Med prominente gjestedirigenter og solister gir de publikum en stor musikalsk opplevelse.
En konsert som også har blitt en populær tradisjon er konserten «Stille Stund» i Molde Domkirke seint lillejuleaften hvert år.

Molde Brass Band er viktig for rekrutteringen til korpsmiljøet i hele regionen. Gjennom inspirasjonsseminaret «Mestre!» inviteres unge musikanter til ei aktiv musikkhelg i Molde med dyktige instruktører fra Molde Brass Band. Seminaret munner ut i en felles konsert. Dette er en stor opplevelse for mange unge musikanter.

Molde er stolt av å ha et av Norges beste korps, og Molde Brass Band er en verdig kandidat til Molde kommunes kulturpris.

Prisen deles ut av ordfører Torgeir Dahl under kommunestyremøtet torsdag 14. desember i Molde rådhus. Molde kommune håper prisen vil være en inspirasjon for fortsatt virke til beste for kulturlivet.

Oddmund Osen_vinner av frivilligprisen og Torgeir Dahl

Nils Ove Erstad, leder i Molde Brass Band

 

Tips en venn Skriv ut