Friluftsliv

Tusten. Fotograf Bjørn A M Bye

Molde kommune ønsker å legge til rette for at alle grupper i befolkningen skal ha gode muligheter for utøvelse av fysiske aktiviteter og friluftsliv ut fra egne forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Særlig gjelder dette barne- og ungdomsidrett, mosjon og friluftsliv for folk flest.

Det et også et mål å legge til rette for gode rammevilkår for de som ønsker å drive med konkurranseidrett på høyt sportslig nivå.

Tips en venn Skriv ut