Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

budsjett og økonomiplan2018-2021

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021 legges ut til alminnelig ettersyn før behandling i Molde kommunestyre 14. desember 2017. 

Formannskapet vedtok 21. november 2017 sin innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021. I tråd med kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3 blir innstillingen lagt ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 14. desember 2017.

Formålet med alminnelig ettersyn er å gi mulighet for debatt i offentligheten før kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan.
 

Saksdokumenter

Tips en venn Skriv ut