Forebyggende avdeling

Avdelingens hovedmål er å forebygge branner og konsekvensene av disse. Forebyggende avdeling utfører en rekke oppgaver, blant annet:

 • gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og tilsyn med håndtering av farlig stoff
 • kartlegging og oppfølging for å forebygge og redusere risikoen for brann
 • oppfølging av utsatte grupper med særlig risiko for å bli utsatt for brann
 • oppfølging og tilsyn for å påse at sikkerheten blir ivaretatt ved større arrangement
 • evaluering av branner
 • innhenting og formidling av brannforebyggende kunnskap
 • gjennomfører brannforebyggende kampanjer og andre motivasjons- og informasjonstiltak
 • behandling av søknader om salg, oppbevaring og avbrenning av fyrverkeri og eksplosiv vare
 • samarbeider med bygningsmyndigheter og andre kommunale avdelinger i saker som berører vårt fagfelt
 • samarbeider med andre tilsynsmyndigheter  
 • følger opp bekymringsmeldinger
 • gir tillatelser til bål- og bråtebrenning

I tillegg til dette hører feiervesenet til under forebyggende avdeling. Forebyggende avdeling deltar også aktivt ved kurs/øvelser.

Tips en venn Skriv ut