Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid

Kultur for forbedring

Brunpapir innspill_800x600

I November 2015 vedtok Molde kommunestyre følgende overordnet Lean-strategi for organisasjonen: "Lean styrker organisasjonens evne til måloppnåelse. Gjennom forbedringskultur skal Molde kommune gjøre utvikling til en integrert del av den daglige driften." Les mer i Lean-rapporten.

Film om Lean i Molde kommune

Vil du vite mer?

Ansvaret for opplæring og utrulling av Lean ligger til seksjon for Organisasjonsutvikling og digitalisering.

Ta kontakt med Lean-veilederne Jeanette Blikås eller Kristin Ålmo hvis du vil vite mer om Lean i Molde kommune.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut