Finn en ansatt

Søk etter ansatte i Molde kommune her! 

Søk på etternavn, fornavn, tittel eller navn på avdeling.
Bruk enten fornavn eller etternavn.
Dersom feil i lista, meld fra til forstelinjetjenesten@molde.kommune.no
 


Finn en ansatt
Etternavn     Fornavn     Telefon     Mobil     Tittel     
Eva
93 23 96 47
1
Barnas Hus barnehage
Inger Marie
41 20 07 71
Enhetsleder
2
Toril Johansen
93 23 14 81
Pedagogisk leder - Rød gruppe
3
Camilla
93 23 14 82
Pedagogisk leder - Blå gruppe
4
Kari
93 23 14 11
 904 71 767
Pedagogisk leder - Lilla gruppe
5
Barnas
93 23 14 11
6
Marie
41 20 07 71
 412 00 771
Barnas Hus barnehage - Lærling
7
Tanja
93 23 14 82
Pedagogisk leder - Blå gruppe
8
Sissel
46 85 31 88
Barnehagelærer - Grønn gruppe
9
Mari Høgetveit
93 23 14 11
 908 23 420
Pedagogisk leder - Gul gruppe
10
Barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide
Gry
90 60 97 75
Barnevernkurator
11
Tore
95 20 37 42
Koordinator
12
Eva Borbei
90 64 54 36
Barnevernkurator
13
Yngve Brakstad
95 49 16 80
Enhetsleder
14
Stine
95 10 97 27
Barnevernkurator
15
Anne Merethe
90 94 35 66
Fagleder
16
Kine Djupvik
46 91 32 67
 469 13 267
Barnevernkurator
17
Siri
90 96 40 09
PMTO terapeut
18
Carina
48 29 94 70
Barnevernkurator
19
Elisabeth
94 83 07 07
Merkantil
20
Elin
90 26 10 51
Barnevernkurator
21
Liv
94 80 84 77
Barnevernkurator
22
Ragnhild
95 06 51 15
Barnevernkurator
23
Tina Marie
95 42 90 33
Saksbehandler
24
Lene
90 70 80 34
Kontaktperson
25
Siv Anita
93 23 96 47
Barnevernkurator
26
Edle
90 07 24 34
Kontaktperson
27
Vilde Sund
95 81 10 54
Barnevernkurator
28
Trine
48 99 05 65
Barnevernkurator
29
Belinda
91 00 66 42
Barnevernkurator
30
Anna
97 72 94 56
Barnevernkurator
31
Marita
71 11 16 48
 971 69 150
Miljøterapeut
32
Vibeke
48 19 73 23
Sekretær
33
Gunn Risan
95 10 92 03
Barnevernkurator
34
Astrid Terese
94 87 34 94
Kontorfaglig konsulent
35
Gerd Lise Moen
91 34 09 17
Fagleder
36
Elisabeth
91 72 82 06
Barneverleder
37
Isabel
48 00 43 57
 480 04 357
Kontaktperson
38
Torgerd
48 22 76 60
Familieveileder
39
Torben
90 80 98 19
Miljøterapeut/ barnevernkurator
40
Linda
99 10 43 04
Barnevernkurator
41
Kristin
41 50 35 84
Barnevernkurator
42
Inger Dreier
46 83 75 00
Barnevernkurator
43
Anne Karin
95 01 16 33
Barnevernkurator
44
Sissel
71 11 16 47
 415 02 882
Miljøterapeut
45
Gro Anita
99 31 69 09
Barnevernkurator
46
Bekkevoll ungdomsskole
Rune
71 11 25 54
Inspektør
47
Kai André
71 11 25 57
Rådgiver
48
Sissel
71 11 25 53
 412 14 327
Enhetsleder
49
Solveig
71 11 25 56
Rådgiver
50
Sylvia
71 11 25 50
Ekspedisjon
51
Bergmo omsorgssenter, Glomstua Omsorgssenter
Christina
71 11 32 22
Avdelingsleder. Himmelblå. 3.etg.
52
Bergmo omsorgssenter
Malin
71 11 32 07
Avdelingsleder, Gr. Nedre
53
Wenche Knutset
71 11 32 01
Konsulent
54
Ragnhild
71 11 32 16
Kjøkkensjef
55
Inger Anne
71 11 32 29
Avdelingsleder, Dagsenteret
56
Beate
71 11 32 17
Avdelingsleder, Nøisomhed 2 etg
57
Mette
71 11 32 02
Oversykepleier, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet
58
Hilde
71 11 32 03
 934 47 241
Enhetsleder
59
Reidun
71 11 32 04
Avdelingsleder, Gr.øvre
60
Hilde
71 11 32 09
Avdelingsleder. avd. Rosehagen. 1.etg
61
Bergmo ungdomsskole
Lars
71 11 26 05
Inspektør
62
Einar
71 11 26 04
Rådgiver
63
Trude
71 11 26 06
Rådgiver
64
Frank
71 11 26 03
 996 28 088
Enhetsleder
65
Jorunn
71 11 26 02
 958 11 455
Konsulent
66
Bolsøy kirkekontor
Rigmor
71 11 15 92
Diakon
67
Magne
71 11 15 93
Sokneprest
68
Inger Marie
71 11 15 95
Kateket
69
Tormod
71 11 15 94
Sokneprest
70
Jan Erik
71 11 15 96
Sokneprest
71
Eva
71 11 15 90
Merkantil
72
Bolsøya skole
Rut Synnøve
71 11 27 40
Enhetsleder
73
Byggesak og geodata
Minni
71 11 15 74
Konsulent, Byggesak
74
Erik
71 11 13 31
 922 46 644
Overingeniør, Geodata
75
Sylvi
71 11 13 30
Konsulent, Geodata
76
Tommy
71 11 12 74
Juridisk rådgiver, Byggesak
77
Hege Ann
71 11 12 69
Sekretær, Byggesak
78
Gudrun
71 11 12 71
overingeniør Byggesak
79
Turid
71 11 12 60
Sekretær, Byggesak
80
Aleksander Aasen
71 11 13 34
 908 28 086
Enhetsleder
81
Trygve
71 11 12 72
Avdelingsingeniør, Byggesak
82
Roar
71 11 13 33
Avdelingsingeniør, Byggesak
83
Thor
71 11 13 36
Avdelingsingeniør, Geodata
84
Synnøve
71 11 13 38
Konsulent, Byggesak
85
Hans Christian
71 11 12 62
Eiendomskatt - saksbehandler
86
Dokument- og arkivtjenesten
Martha
71 11 11 78
Seksjonsleder
87
Kenneth Staurset
71 11 11 72
Førstekonsulent
88
Ruth Nanna Kvernmo
71 11 11 76
Førstekonsulent
89
Driftsavdelingen
Ann-Mari
71 11 11 46
 415 72 594
Konstituert kommunalsjef
90
Tone Haukebø
71 11 11 17
 901 12 662
Rådgiver oppvekst/SLT-koordinator
91
Fagseksjon barnehage
Lina
71 11 10 66
Rådgiver
92
Inger Amalie Gjelstenli
71 11 16 33
Spesialpedagog
93
Hilde
71 11 16 35
Spesialpedagog
94
Maja
71 11 16 33
Spesialpedagog
95
Knut
71 11 16 36
Spesialpedagog
96
Bente
71 11 16 34
Spesialpedagog
97
Ingrid Walgermo
71 11 10 69
 988 67 449
Spesialpedagog / koordinator
98
Kirsti Mjåtveit
71 11 10 64
Konsulent
99
Gerd Karin
71 11 16 36
 906 50 035
Spesialpedagog
100
Gro Toft
71 11 10 65
 470 19 057
Fagsjef barnehage
101
Fagseksjon pleie og omsorg
Kjersti
71 11 11 99
 928 48 422
Fagsjef pleie og omsorg
102
Monica
71 11 16 32
 924 49 548
Konsulent, digitalisering
103
Irene
71 11 11 81
 900 58 086
Førstekonsulent
104
Margret
71 11 11 98
Førstekonsulent
105
Fagseksjon skole
Liv
71 11 10 58
 996 28 184
Rådgiver
106
Lise Helen Wessel
71 11 10 62
Pedagogisk konsulent
107
Bo
71 11 10 67
 922 90 191
Rådgiver
108
Ivar
71 11 10 61
Fagsjef skole
109
Flyktningtjenesten
Kåre Ansgar
99 40 64 50
Miljøarbeider
110
Margrethe
91 65 27 43
Programveileder
111
Ellen
91 65 27 46
Førstekonsulent
112
Magne
90 53 62 40
Avdelingseder Bosetting
113
Bente Iversen
90 02 65 60
Programveileder
114
Branka
90 50 92 24
Økonomiansvarlig
115
Siri Arnestad
90 18 24 70
Programveileder
116
Tove
90 80 73 07
Adelingsleder kvalifisering ig integrering
117
Aida
91 65 27 44
Økonomiansvarlig
118
Morten
91 75 74 80
Enhetsleder
119
June Elisabeth
47 27 19 80
Avdelingsleder EM
120
Marita
91 65 27 06
Miljøterapeut
121
Heidrun Bakke
91 91 90 11
Programveileder
122
Laila
48 08 79 50
123
Mari
90 15 93 06
Miljøterapeut
124
Magnus Drejer
90 04 58 75
Programveileder
125
Laetitia
91 65 27 42
Miljøterapeut
126
Gunnhild
91 53 54 42
Programveileder
127
Anne Elisabeth
91 65 27 29
Miljøterapeut
128
Fysioterapi, ergoterapi og rehabiliteringstjenesten
Anne Elisabet
91 10 80 87
 911 08 087
Rehabiliteringsteam, fysioterapeut Kirkebakken Helsehus
129
Eva Mittet
71 11 19 68
 913 15 067
Fysioterapeut
130
Anne
71 11 14 49
 932 39 643
Ergoterapeut. Rehabilitering, voksne
131
Kari
95 74 85 49
 957 48 549
Sykepleier
132
Sissel
71 11 12 53
 907 46 468
Virksomhetsleder for ergoterapi, fysioterapi og rehabilitering
133
Charlotte
97 57 49 11
Ergoterapeut.barn og habilitering, Frisklivssentral
134
Marit Bratrud
71 11 19 69
 902 81 507
Fysioterapeut barn og unge
135
Inger Elisabeth
71 11 34 55
Fysioterapeut
136
Mette
71 11 18 17
 916 45 790
Ergoterapeut – Koordinator Hverdagsrehabilitering
137
Sigrid
71 11 34 56
 953 01 795
Fysioterapeut
138
Maria Ingeborg
71 11 14 81
 913 88 130
Ergoterapeut Helsetjenesten
139
Reidun
71 11 19 67
 970 89 851
Fysioterapeut
140
Vivian
71 11 34 58
 477 07 678
Fysioterapeut
141
Solveig Thormodsæter
90 77 74 18
Ergoterapeut. Voksne, barn og habilitering
142
Aud
71 11 14 98
 950 99 441
Fysioterapeut
143
Førstelinjetjenesten
Ingeborg
71 11 15 84
 415 17 319
Servicekonsulent
144
Ina Rausand
71 11 15 71
 922 24 207
Seksjonsleder Førstelinjetjenesten
145
Glomstua omsorgssenter
Jan Erlend
71 11 18 00
146
Anita
71 11 18 39
Avdelingsleder, Avdeling Kårstua
147
Marthe
71 11 18 00
148
Margaret
71 11 18 13
 920 40 361
Avdelingsleder, Hjemmetjenesten - Midtre bydel
149
Edit
71 11 18 03
Kontorleder
150
Mette Kristin
71 11 18 14
Avdelingsleder, Hjemmetjenesten - Ytre bydel
151
Inger Stine Tangen
90 81 92 02
Avdelingssykepleier, Bofelleskap
152
Åshild
71 11 18 25
 932 39 604/ 952 05 481
Leder dagsenteret
153
Harriet Vågen
71 11 18 12
 996 96 988
Oversykepleier
154
Margaret
71 11 18 45
Avdelingsleder, Avdeling Bjørsetstua
155
Marita
71 11 18 15
Avdelingssykepleier, Hjemmetjeneste - Indre bydel/ sentrum
156
Grete
71 11 18 40
Avdelingssykepleier, avd. Bjørka
157
Corinna
71 11 18 02
 480 06 353
Enhetsleder
158
Maren
71 11 18 00
159
Ronald
71 11 18 28
Kjøkkensjef
160
Hatlelia barnehage
Dordi Marit
94 22 08 07
Avd.leder/barnehagelærer - Kjellerstua
161
Birgit Skjelten
47 90 14 80
Avdelingsleder/ barnehagelærer- Trollstua
162
Gry
97 66 09 41
Avd.leder/barnehagelærer - Bamsestua
163
Ann Helen
47 90 15 90
Avd.leder/barnehagelærer - Tussekroken
164
Gørhild Strømme
47 90 14 81
Avd.leder/barnehagelærer - Nissestua
165
Bjarnhild
71 25 46 46
 954 85 947
Enhetsleder
166
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Kari
99 12 32 28
Pedagogisk leder, Hauglegda, Maurtua
167
Richard
95 22 37 37
Pedagogisk leder, Furutoppen
168
Torill Skjevik
71 21 31 80
 977 76 531
Assisterende styrer Hauglegda
169
Greta
71 21 31 80
 992 31 967
Enhetsleder
170
Tone
95 22 46 95
Pedagogisk leder. Tyrirota
171
Anja
95 22 40 45
 917 07 037
Pedagogisk leder - Torvmyra
172
Camilla Farstad
71 21 08 77
Pedagogisk leder, Øvre Bergmo barnehage
173
Tina Marie
95 22 65 33
Pedagogisk leder, Hauglegda, Røsslyngen
174
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hilde
95 09 48 23
 950 94 823
Helsesøster
175
Maja
71 11 12 42
 941 67 440
Helsesøster - Langmyra skole
176
Elin
71 11 12 47
 916 52 701
Helsesøster
177
Liv-Janne Raknes
71 11 16 17
 902 82 992
Helsesøster
178
Irene
90 47 47 30
 904 74 730
Helsesøster
179
Lene Fredriksen
71 11 12 42
 950 79 310
Helsesøster
180
Solfrid
94 84 25 70
Helsesøster - Bolsøya skole
181
Liv Anne
71 11 23 17
 477 02 805
Helsesøster
182
Tone
90 28 20 80
 902 82 080
Helsesøster. Koordinator helsestasjon for ungdom
183
Beathe Kamben
71 11 23 16
 904 74 401
Helsesøster. Skole
184
Margrethe
48 14 12 06
 481 41 206
Helsesøster
185
Ingeborg
93 20 21 66
 932 02 166
Jordmor
186
Monica
71 11 23 00
 915 44 573
Helsestasjonmedarbeider
187
Janne Vindenes
90 47 07 75
 904 70 775
Helsesøster, koordinator
188
Else Røvik
90 97 70 70
Jordmor
189
Tove
71 11 12 6
 957 34 073
Virksomhetsleder
190
Marthe-Lise
90 47 83 20
Helsesøster for flyktningetjenesten
191
Anne Reidun
71 11 12 46
 916 12 195
Helsesøster
192
Gunvor
91 65 27 09
 916 52 709
Familieveileder
193
Line Stordal
99 42 81 80
 994 28 180
Helsesøster
194
Elisabeth Herje
47 70 35 50
 477 03 550
Jordmor
195
Kristine
71 11 23 15
 906 11 480
Helsesøster
196
Gro Vindal
90 62 47 79
 906 24 779
PMTO terapeut
197
Marit
90 63 19 34
 906 31 934
Helsesøster
198
Anne Lise
99 42 85 60
 994 28 560
Merkantil
199
Lene Roksvaag
94 15 46 65
Helsesøster - Skjevik/Kleive/ Langmyra skole
200
Helsetjenesten, Psykisk helse
Vidar
91 65 27 17
 916 52 717
Avdelingsleder Tollero
201
Wenche
71 11 16 40
 916 52 719
Psykisk helse, miljøarbeider
202
Pål
71 11 16 40
 971 22 499
Psykisk helse, miljøarbeider
203
Grethe
93 23 14 61
Psykiatrisk sykepleier
204
Ragnhild
94 15 55 15
Kommunepsykolog
205
Thore
71 11 11 89
 951 97 066
Virksomhetsleder for psykisk helse
206
Bente Olise
98 61 24 53
Spesialsykepleier
207
Bente
90 71 22 80
Sykepleier
208
Hildegunn
93 23 96 19
Miljøarbeider
209
Maiken
93 23 96 18
Psykiatrisk sykepleier
210
Ragnhild
71 11 16 44
 932 39 628
Miljøarbeider
211
Tore Jarl
71 11 16 43
 916 52 718
Psykiatrisk sykepleier
212
Liv
94 82 03 60
Miljøarbeider
213
Kirsten Janne
71 11 12 58
Psykolog
214
Annett Eidem
71 11 16 41
 916 52 716
Vernepleier
215
Anne-Beate
71 11 16 45
Psykisk helse. Sekretær
216
Roy
93 23 96 29
Psykiatrisk sykepleier
217
Helsetjenesten
Eline Hoff
71 11 12 42
 958 07 331
Ergoterapi, fysioterapi, rehabilitering. Fysioterapeut
218
Ragnhild
71 11 12 67
Reisevaksinasjon, helsesøster
219
Henning
71 11 12 43
 932 39 641
Helsesjef
220
Runhild
71 11 14 28
 941 79 465
Fysioterapi, rehabilitering. Fysioterapeut
221
Cato
71 11 12 47
 926 21 245
Kommuneoverlege
222
Joanna
94 83 20 11
Merkantil
223
Svein
71 11 12 45
 916 52 700
Miljørettet helsevern, Hygieneingeniør
224
Roy
95 11 10 15
 951 11 015
Molde legevakt. Leder
225
Anne Britt
71 11 14 14
 414 78 854
aktivitør Rosestua
226
Lillian
71 11 14 14
 959 04 375
leder Rosestua
227
Helsetjenesten/PPT
Aase Bjørg
99 01 51 16
Pedagogisk psykologisk rådgiver
228
Kristine
92 86 33 72
Pedagogisk psykologisk rådgiver
229
Kristine
90 55 70 03
Pedagogisk psykologisk rådgiver
230
Gro Bjørnstadjordet
47 25 32 96
Virksomhetsleder
231
Reidun
71 11 12 40
Merkantil
232
Heidi Holm
40 29 21 07
Pedagogisk psykologisk rådgiver
233
Hanne Brudeseth
92 88 66 36
Spesialpedagog
234
Hilde Anne
92 29 14 88
Pedagogisk psykologisk rådgiver
235
Anne Berit
41 45 79 00
Pedagogisk psykologisk rådgiver
236
Ragnhild Bauer
90 72 20 21
Pedagog
237
Grete
91 12 47 57
Spesialpedagog
238
Bjørg
71 11 16 37
 977 80 253
Logoped
239
Loraine Hovdenak
90 78 95 45
Pedagogisk psykologisk rådgiver
240
Unni
97 57 86 36
Pedagogisk psykologisk rådgiver
241
Mariann Haga
71 11 11 49
 480 20 215
Logoped
242
Hilde
97 68 18 59
Pedagogisk psykologisk rådgiver
243
Hjelpemiddelsentralen
Jarle
71 11 37 03
Hjelpemiddelsentralen avd. Råkhaugen
244
Jon Eilif
71 11 37 02
 932 39 603
Hjelpemiddelsentralen avd. Råkhaugen
245
Hjelset barnehage
Randi
71 11 23 56
 909 21 510
Pedagogisk leder. Avdeling Rød
246
Maiken
71 11 23 59
 916 52 722
Pedagogisk leder, ass.styrer, Maurtua
247
Kristian Lyngvær
71 11 23 56
 908 67 999
Pedagogisk leder. Avdeling Grønn
248
Wenche
91 65 27 22
Pedagogisk leder, Avdeling Gul
249
Emelie Elise
71 11 23 54
 916 52 721
Pedagogisk leder,Avdeling Blå
250
Mari Nilsen
71 11 23 54
 916 52 721
Pedagogisk leder, Avdeling Blå
251
Line
41 48 09 79
Pedagogisk leder, Avdeling friluft
252
Liv Irene
71 11 23 55
 926 89 511
Styrer
253
Innkjøp
Roar
71 11 13 91
 932 31 419
Innkjøpssjef, Seksjonsleder
254
Britt
71 11 13 93
 975 52 713
Innkjøpsrådgiver
255
Istvan
71 11 13 92
 450 40 785
Innkjøpsrådgiver
256
Mary-Ann
71 11 13 94
 406 32 285
Innkjøpsrådgiver
257
Dirk
71 11 13 96
 993 90 705
Innkjøpskonsulent
258
Øystein Moen
71 11 13 95
 412 09 260
Innkjøpsrådgiver
259
Kirkebakken omsorgssenter
Heidi
71 11 14 93
Avdelingssykepleier., Kortidsavdelingen Nord
260
Ole Jan
92 04 74 58
Driftstekniker
261
Gunn Anita
71 11 14 20
Ergoterapeut. Rehabiliteringsteamet
262
Siri
71 11 14 03
 477 58 528
Enhetsleder
263
Tove Berg
71 11 14 06
Konsulent
264
Mona
71 11 14 31
Avdelingssykepleier. Kortidsavdeling.Vest
265
Tone Renate
71 11 14 29
Vaskeri
266
Siri
71 11 14 41
Avdelingssykepleier. Avd. øst
267
Kleive omsorgssenter
Kleive
71 11 35 08
268
Gro Elin
71 11 35 08
Kjøkkensjef
269
Trine
71 11 35 32
 938 77 542
Avdelingsleder hjemmetjenesten
270
Siv
71 11 35 21
Avdelingsleder sykehjemmet
271
Tanja
71 11 35 02
 990 33 623
Enhetsleder ved Kleive og Skåla omsorgsenter
272
Solgunn Kvernberg
71 11 35 31
Oversykepleier
273
Kleive oppvekstsenter
May Bjørkmann
93 23 14 27
Pedagogisk leder. Hubba Bubba
274
Odd Bjørn
71 11 26 91
 984 04 035
Assisterende styrer
275
Elin
71 11 27 00
 913 91 397
Rektor
276
Eli
71 11 27 03
 980 16 797
Avdelingsleder SFO
277
Silje Lien
93 23 14 28
Pedagogisk leder, Tutti Frutti
278
Kommuneadvokaten
May Britt
71 11 10 95
 415 22 094
Kommuneadvokat
279
Geir
71 11 11 12
 414 28 042
Kommuneadvokat
280
Terje
71 11 11 05
 971 41 975
Kommuneadvokat
281
Kommunerevisjonsdistrikt 2
Einar
91 70 81 99
 917 08 199
Forvaltningsrevisor
282
June Beøy
48 25 46 13
Distriktsrevisor
283
Maria-Elis Henøen
97 19 87 18
Distriktsrevisor
284
Hilde
40 42 90 60
Forvaltningsrevisor
285
Anne
97 66 76 68
 976 67 688
Regnskapsrevisor
286
Anny
97 53 99 87
Kopnstituert daglig leder
287
Kommunikasjon
Renate
71 11 12 95
 473 18 653
Digital kommunikasjonsrådgiver
288
Hilde
71 11 11 04
 952 04 990
Kommunikasjonssjef / kultursjef
289
Kontor for tildeling og koordinering
Janne Merete
91 65 27 35
Saksbehandler, sykepleier
290
Torild
71 11 10 38
 916 52 738
Saksbehandler
291
Catharina Vogt
99 10 69 70
Saksbehandler, vernepleier
292
Silje
95 10 94 56
Saksbehandler, sykepleier
293
Liv Skjørsæter
41 49 98 50
Rådgiver, Kreftkoordinator
294
Tone Borge
71 11 10 37
 416 40 175
Virksomhetsleder
295
Wenche
71 11 10 35
Konsulent
296
Helle Karin
91 65 27 34
Saksbehandler, sykepleier
297
Brit
91 65 27 39
 916 52 739
Saksbehandler, sykepleier
298
Heidi
91 65 27 36
Saksbehandler, sykepleier
299
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Jane Anita
71 11 15 79
 913 71 112
Daglig leder
300
Sveinung
71 11 14 52
Rådgiver
301
Kulturtjenesten
Tore
71 11 15 04
 419 00 152
Idrettskonsulent
302
Geir
71 11 15 02
 481 77 029
Bookingkoordinator
303
Eli
71 11 13 80
Molde Frivilligsentral
304
Therese
91 00 16 60
 910 01 660
Klubbleder
305
Siri
93 29 63 71
 932 96 371
Kulturkonsulent
306
Janny
71 11 10 85
Kultursjef
307
Toril
71 11 13 81
Eldres kultursenter
308
Randi
71 11 15 01
 930 18 592
Førstesekretær.
309
Kvam og St. Sunniva barnehage
Anne Kristin
71 11 23 50
 478 71 799
Ass. styrer, daglig leder ved St. Sunniva barnehage
310
Marit
71 11 32 51
Pedagogisk leder, Eventyrskogen, St. Sunniva barnehage
311
Eva
71 11 23 52
Pedagogisk leder, Tussekroken. St. Sunniva barnehage
312
Inger Lise
71 11 23 53
Pedagogisk leder, Trollkroken, St.Sunniva barnehage
313
Jorun
71 25 40 03
 901 92 496
Pedagogisk leder, Blå avd.Kvam barnehage
314
Mari
71 25 40 03
 480 94 421
Enhetsleder,Kvam og St. Sunniva barnehage (styrer ved Kvam)
315
Gunvor
71 25 40 03
 908 73 696
Pedagogisk leder, Grønn avd.Kvam barnehage
316
Erling
71 25 40 03
 957 24 112
Pedagogisk leder, Gul avd. Kvam barnehage
317
Kvam skole
Hedvig
71 11 25 12
Daglig leder SFO
318
Grethe Larsen
71 11 25 02
Konsulent
319
Einar
71 11 25 04
 918 52 576
Undervisningsinspektør
320
Vigdis
71 11 25 03
 922 59 147
Rektor
321
Kviltorp skole
Brita
71 11 24 65
 908 86 986
Avdelingsleder SFO
322
Kirsten
71 11 24 63
 975 11 543
Inspektør
323
Cecilie
71 11 24 62
Rektor
324
Langmyra og Banehaugen barnehager
Ronald
71 11 26 23
 952 16 361
Pedagogisk leder, Solstua. Langmyra barnehage
325
Agnes
71 11 26 20
 997 14 456
Enhetsleder
326
Randi
71 11 26 20
Pedagogisk leder, Stjerne. Langmyra barnehage
327
Langmyra skole
Hilde
71 11 24 11
 416 32 271
Undervisningsinspektør
328
Tina
71 11 24 04
329
Margaret Sivertsen
71 11 24 02
 906 29 878
Enhetsleder
330
May Kausland
71 11 24 03
 416 21 877
Avdelingsleder SFO
331
Lillekollen barnehage
Eldrid
71 11 24 95
 986 66 612
Merkantil, Askeladden
332
Ivar Sten
97 67 48 28
 958 33 713
Pedagogisk leder, Knerten
333
Trude Gjerde
71 11 24 93
 908 37 378
Pedagogisk leder, Trollstua
334
Ellen Lyngvær
71 11 24 90
 991 60 744
Enhetsleder
335
Inger Ueland
71 11 24 96
 957 06 350
Pedagogisk leder, Bjørsito
336
Sigrid
71 11 24 95
 415 18 361
Pedagogisk leder. Askeladden
337
Toril
71 11 24 91
Ass.styrer - Pedagogisk leder Bjørsito
338
Eli Karin Oterholm
71 11 24 92
 951 58 343
Pedagogisk leder, Småtroll
339
Molde bibliotek
Evy Sisilie
71 11 15 51
 915 78 764
Biblioteksjef
340
Jana
71 11 15 52
Avdelingsbibliotekar
341
Gro
71 11 15 53
Avdelingsbibliotekar
342
Jorunn
71 11 15 58
Avdelingsbibliotekar
343
Liv Tove
71 11 15 55
Avdelingsbibliotekar
344
Alicia Bak Wieslava
71 11 15 54
Avdelingsbibliotekar
345
Gro
71 11 15 60
Avdelingsbibliotekar
346
Molde Brann- og Redningstjeneste
Stian
71 19 18 73
 920 96 818
Forebyggende seksjon
347
Steinar
71 19 18 74
 915 65 471
Forebyggende seksjon
348
Jon Børge
71 19 18 80
 913 66 478
Forebyggende seksjon
349
Carl Fridtjof
71 19 18 63
 932 05 139
Branninspektør
350
Morten
71 19 18 72
 958 95 559
Fagleder feiervesenet
351
Trygve
71 19 18 60
 928 33 207
Beredskapsleder
352
Frode Drågen
71 19 18 61
 901 05 302
Nestleder beredskap
353
Bjørn Robert
71 19 18 78
 997 04 456
Forebyggende seksjon
354
Alf Magne
71 19 18 70
 911 71 045
Brannsjef
355
Molde bydrift
Stine
95 01 82 30
 950 18 230
Enhetsleder
356
Lisbeth
71 11 13 29
 932 31 425
Trafikkingeniør
357
Steinar
71 11 13 26
 980 00 619
Leder parkeringstunnelen
358
Randi
71 11 13 01
Konsulent
359
Jan
99 78 07 08
360
Eimar
71 11 15 75
Konsulent / Systemoperatør
361
Knut
93 23 14 90
Rådgiver, park
362
Wenche Nakken
95 12 24 04
Molde bydrift
363
Roger
71 11 13 17
 467 73 747
Avdelingsingeniør
364
Audun
71 11 19 06
 908 27 696
Virksomhetsleder
365
Steinar
71 11 19 14
 932 31 438
Ingeniør
366
Molde Eiendom KF
Tor
71 11 12 80
 917 80 380
Bedriftselektriker
367
Bodil
71 11 12 82
 918 37 923
Kontorleder
368
Birger
48 25 21 99
 482 52 199
Driftstekniker
369
Odd Arild
71 11 12 90
 943 66 000
Byggeleder
370
Inge
71 11 12 96
 900 13 940
Driftstekniker
371
David Arnold
71 11 12 93
Teknisk tegner
372
Bjarne
71 11 19 17
 975 87 401
Oppsynsmann
373
Rune
71 11 12 89
 940 38 433
Leder bygg og vedlikehold
374
Bjørn
71 11 12 86
 932 31 480
Avdelingsingeniør
375
Tor Egil
71 11 12 85
 414 46 321
Prosjektleder
376
Kristian
71 11 12 84
 928 45 406
Leder energiøkonomisering
377
Krassimir
92 03 75 40
 920 37 540
Driftstekniker
378
Gerd Elin
71 11 12 87
 911 75 090
Prosjektleder
379
Terje
71 11 25 58
 900 77 806
Oppsynsmann
380
Marita Oline
71 11 15 00
 901 27 820
Virksomhetsleder, Renhold
381
Ingvild Halås
48 21 14 73
382
Stig
93 23 14 78
Oppsynsmann
383
Mona Helen
91 15 40 04
Daglig leder
384
Kristin
71 11 12 83
 974 29 854
Leder. Bygningsdrift og forvaltning
385
Sveinung
71 11 12 94
 958 97 948
Teknisk inspektør
386
Molde kirkelige fellesråd
Finn Arild
71 11 14 63
Kateket
387
Dirk
71 11 14 64
Domkantor
388
Grethe Lystad
71 11 14 72
Sokneprest
389
71 11 14 70
390
Magnus Moksnes
71 11 14 65
Domkantor
391
Asle
71 11 14 65
Kirketjener
392
Hans Jakob
71 11 14 75
 901 84 278
Kirkeverge
393
Kjetil
71 11 14 61
Kateket
394
Randi Marie
71 11 14 76
Sekretær
395
Molde Kommunale Pensjonskasse
Magne
71 11 11 02
 932 31 443
Daglig leder
396
Molde kulturskole
Ingvild
71 11 15 21
 918 85 684
Rektor
397
Eva
71 11 15 20
Sekretær
398
Rakel
71 11 15 24
Fagleder kusnt og teater
399
Halvor
71 11 15 25
 901 83 488
Nestleder .Fagleder musikk
400
Cesilie
71 11 15 24
Fagleder
401
Molde utleieboliger
Anita
71 11 12 88
 414 99 939
Rådgiver
402
John Brede
71 11 12 92
 480 83 365
Rådgiver
403
Åsmund
71 11 12 81
 468 22 082
virksomhetsleder
404
Molde Vann og Avløp KF
John Arve
97 00 69 06
 970 06 906
Driftstekniker VA-drift
405
Audun
71 11 19 16
 905 60 944
Driftsingeniør automasjon
406
Frank
71 11 13 04
 977 04 095
Prosjektleder
407
Helge
71 11 13 03
 932 31 412
Avdelingsleder prosjektering
408
Knut Arild
71 11 19 10
 932 31 415
Ingeniør
409
Lars Petter
71 11 19 09
 901 78 254
Teamleder drift avløp
410
Bjarte
71 11 13 10
 412 09 077
Daglig leder KF
411
Hans
71 11 13 08
 909 41 246
Avdelingsingeniør
412
Kristin Elisabeth
71 11 13 28
 911 79 726
Prosjektleder
413
Rolf
71 11 13 16
 932 31 414
Prosjektleder
414
Ole Martin
71 11 13 06
 901 52 770
Ingeniør
415
Kjell Inge
71 11 19 07
 932 31 424
Avdelingsleder drift vann og avløp
416
Magne
71 11 13 11
 922 63 324
Senioringeniør
417
Heidi Iren
71 11 13 22
 416 69 552
Prosjektleder
418
Ivar Jostein
71 11 19 11
 920 14 205
Teamleder lager/byggdrift
419
Kjell Arne
71 11 19 04
 908 94 552
Lagerarbeider Plutovegen 7
420
Arild
71 11 19 12
 932 31 430
Teamleder drift vann
421
Merete
71 11 13 15
 916 52 733
Avdelingsleder forvaltning
422
Anne Sylvia
71 11 13 00
 902 04 603
Konsulent
423
Arne
71 11 13 19
 986 43 343
Prosjektleder
424
Mehrigul
71 11 13 05
 941 41 860
Prosjektleder
425
Arne
71 11 19 13
 932 31 402
Avdelingsleder, anlegg
426
Espen
71 11 19 22
 997 79 423
Ingeniør ledningskartlegging
427
Ole Kristoffer
71 11 13 12
 922 56 902
Prosjektleder
428
Molde Voksenopplæringssenter
Anita Halle
71 11 27 60
Spesialpedagog koordinator
429
Borghild
71 11 27 51
 410 31 611
Rektor
430
Monica Aure
71 11 27 63
Konsulent
431
Steinar Brun
71 11 27 56
 957 35 368
Avdelingsleder spes.ped
432
Kari
71 11 27 57
 915 96 888
Avdelingsleder - Norsk
433
Balabat
71 11 27 50
Merkantil
434
Marit
71 11 27 64
 907 28 083
Rådgiver
435
Moldebadet KF
Harald
71 11 19 80
 915 86 285
Driftsleder
436
Rune Klokseth
93 89 01 60
 938 90 160
437
Ingrid
71 11 19 80
 478 60 081
Avdelingsleder
438
Eva Kristin
71 11 19 80
 454 12 020
Daglig leder
439
Nordbyen skole
Eva
71 11 25 25
Avdelingsleder SFO
440
Marit
71 11 25 23
 909 22 460
Rektor
441
Renate Gangeskar
71 11 25 24
 924 37 347
Inspektør
442
Aase
71 11 25 20
Konsulent
443
Ordfører
Torgeir
71 11 11 01
 908 50 795
Ordfører
444
Sidsel Pauline
71 11 11 15
 415 65 306
Varaordfører
445
Personal- og organisasjonsavdelingen
Line Gjerde
71 11 10 90
 482 46 411
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
446
Kirsti
71 11 10 86
 992 25 858
Seksjonsleder, Personalutvikling og HMS
447
Jeanette
71 11 11 52
Rådgiver, Organisasjonsutvikling og digitalisering
448
Mette J.
71 11 11 51
 900 17 957
Personal- og organisasjonssjef
449
Sissel Røberg
71 11 11 50
Konsulent
450
Jane Ulriksborg
71 11 13 74
 918 71 312
Hovedverneombud
451
Anne Mari
71 11 11 85
 957 57 857
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
452
Petter
71 11 11 48
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
453
Maria
71 11 10 63
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
454
Ole Jacob
71 11 11 61
 932 31 452
Konsulent, Organisasjonsutvikling og digitalisering
455
Plan- og utviklingsavdelingen
Jostein
71 11 12 64
 957 72 848
Arealplansjef, Seksjon arealplan og landbruk
456
Tove
71 11 12 65
Avdelingsingeniør , Seksjon arealplan og landbruk
457
Björn
71 11 11 42
 926 01 644
Overarkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
458
Ingvil
71 11 12 54
 916 65 980
Folkehelsekoordinator, Seksjon utvikling
459
Eirik
71 11 10 91
 907 24 755
Kommunalsjef
460
Ragnhild
71 11 11 82
 416 29 185
Kvalitetssjef, Seksjon utvikling
461
Lone
71 11 10 92
Arkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
462
Øystein
71 11 11 18
 930 93 171
Overarkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
463
Baard
71 11 11 97
 932 39 620
Rådgiver, Seksjon utvikling
464
Randi
71 11 11 83
Utviklingssjef, Seksjon utvikling
465
Ann Sissel Misund
71 11 10 93
 995 21 370
Psykisk helse og rus, Seksjon utvikling
466
Christian
71 11 10 41
Avdelingsingeniør , Seksjon arealplan og landbruk
467
Arne
71 11 12 70
 926 45 656
Overarkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
468
Elin Næsje
71 11 10 94
Konsulent, Seksjon arealplan og landbruk
469
Nils Bjørn
71 11 10 97
 932 31 457
Konstituert landbrukssjef, Seksjon arealplan og landbruk
470
Politisk sekretariat
Jon Cato
71 11 11 19
Konsulent
471
Marianne
71 11 11 06
Seksjonsleder
472
Ressurstjenesten
Anne Marit
90 62 22 66
Ruskonsulent
473
Tove
46 90 44 80
Daglig leder
474
Inge
93 23 62 19
Enhetsleder
475
Nina
93 24 59 21
Familieterapeut
476
Trude Heggem
97 46 84 64
Arbeidsleder
477
Torill
98 02 92 07
Behandler
478
Rie
47 24 00 96
Ruskonsulent
479
Helen
92 68 40 52
Fagleder
480
Trine-Lill
47 64 78 50
Rådhuskantinen - assistent
481
Malin Torhaug
91 10 09 85
Miljøterapeut
482
John Einar
90 74 09 16
Miljøterapeut
483
Geir Ådne
98 89 83 52
Miljøterapeut
484
Margareta Larsen Rogne
47 64 87 30
Ruskonsulent
485
Wenche Gautun
90 01 25 09
Ruskonsulent
486
Gro-Anita
97 49 45 01
Ruskonsulent
487
Jannie
97 43 61 60
Fagleder
488
May Britt
98 22 50 16
Miljøterapeut/fagutvikler
489
Siv
91 65 27 26
Miljøterapeut
490
Heidi
94 16 45 11
Miljøterapeut
491
Ellen
90 95 23 80
 909 52 380
Merkantil
492
Ann Helen
94 88 31 94
 948 83 194
Miljøterapeut
493
Stig
46 84 86 78
Miljøterapeut
494
94 88 97 59
Åpen rådgivning rus
495
ROR- IKT
Henning
71 11 11 66
 916 46 838
Servicedesk
496
Per Håvard
71 16 61 80
 909 83 180
Konsulent
497
Fred
90 03 18 13
Daglig leder
498
Eivind
71 11 11 66
Nettverkstekniker
499
Reidar
71 16 64 23
 954 73 900
Konsulent
500
Tommy
71 11 11 66
 953 34 919
Servicedesk
501
Knut
71 11 11 66
 900 99 318
Konsulent
502
Gunnar
71 11 11 66
Konsulent
503
Rådmann
Arne Sverre
71 11 11 03
 911 90 171
Rådmann
504
Råkhaugen omsorgssenter
Marit Hoemsnes
71 11 37 10
 977 62 037
Daglig leder, Dagsenter for demens
505
Tove
71 11 36 19
konsulent
506
Kristin
71 11 36 07
 416 97 301
Enhetsleder
507
Camilla
71 11 37 78
Avdelingsleder, Furutoppen
508
Irene
71 11 36 08
Avdelingssykepleier. Moldestua A2,Moldestua A3
509
Valborg
71 11 37 34
 482 61 575
Demenskoordinator
510
Sandra
71 11 36 90
 416 05 022
Avdelingssykepleier, Tunet
511
Liv Borghild
71 11 37 32
 482 78 520
Aktivitør
512
Marit
71 11 36 05
Avdelingssykepleier, Hagestua
513
Ranja
71 11 36 05
Avdelingssykepleier, Fjellstua
514
Ingunn
71 11 36 25
Leder, vaskeriet
515
Sekken oppvekstsenter
Eli Laila
71 11 27 78
Pedagogisk leder i barnehagen
516
Ingvild
71 11 27 78
Kontaktlærer storskolen
517
Martin
92 43 94 29
IKT- koordinator
518
Johanne
71 11 27 78
 481 78 053
Rådgiver
519
Kari
71 11 27 75
 957 50 471
Rektor
520
Sellanrå skole
Torill Hjertvik
71 11 24 34
Inspektør
521
Kjell Petter
71 11 24 33
 911 81 037
Rektor
522
Anne Sofie
71 11 24 35
 416 76 048
Avdelingsleder SFO
523
Skjevik barne- og ungdomsskole
Kristine
71 11 26 54
Rådgiver
524
Inger Lise
71 11 26 53
 958 50 545
Enhetsleder
525
Rita
71 11 26 55
 452 65 451
Inspektør
526
Berit Myklebust
71 11 26 60
 907 27 035
Avdelingsleder SFO
527
Stine C.
71 11 26 52
 918 61 131
Konsulent
528
Skåla omsorgssenter
Arvid
71 11 39 05
 918 06 397
Vaktmester
529
Siw Elisabeth
71 11 39 70
 926 51 401
Avdelingsleder sykehjemmet
530
Marit
71 11 39 20
Avdelingsleder hjemmetjenesten
531
Tillitsvalgte
Eli Åse
71 11 13 75
 900 34 990
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
532
Ann Merete Ræstad
71 11 13 79
 473 27 125
Fellesorganisasjonen FO
533
Linda
71 11 13 14
 993 95 765
Hovedtillitsvalgte Fagforbundet
534
Rakel Sjåholm
71 11 13 73
 996 10 699
Hovedtillitsvalgte Fagforbundet
535
Gerd Norunn
71 11 13 77
 926 60 542
Hovedtillitsvalgt Delta
536
Cecilie
71 11 13 83
 926 02 923
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
537
Tiltak funksjonshemmede
Silje
71 25 51 91
 971 00 584
Avdelingsleder, Østre Plassveg 38/40
538
Bente
71 11 19 53
 948 18 754
Enhetsleder
539
Tone Kristin
91 32 92 81
 913 29 281
Avdelingsleder, Enenvegen 7
540
Hanne
71 25 12 74
 952 19 094
Avdelingsleder, Granlia, Arnesveg 3
541
Monique Rødsand
45 25 83 21
Avdelingsleder, Tinthamran og Bolsøyvegen 20
542
Mette Borge-Olsen
71 11 19 57
Avdelingsleder. Enen dagsenter og Enenvegen 12
543
Lill-Merete
71 21 85 90
 920 16 490
Avdelingsleder, Enenvegen 26
544
Emilie Kristin
91 11 72 24
 917 64 900
Avdelingsleder,Røbekk barnebolig og Røbekk bofellesskap for eldr
545
Paul
71 21 66 60
 416 31 831
Avdelingsleder, Øverlandstunet
546
Margrethe
71 11 19 52
Førstekonsulent
547
Bente Lid
71 21 69 45
 481 90 998
Avdelingsleder, Bergmo samlokaliserte bolig
548
Janicke
71 11 32 72
 990 22 073
Avdelingsleder, Røbekk avlastningstjenesten
549
Hilde
95 46 90 11
Vernepleier
550
Enen
71 11 19 74
551
Tøndergård skole og ressurssenter
Eli
71 19 56 65
Rektor
552
Herdis
71 19 56 80
Internatleder
553
Mette
71 19 56 60
Sekretær og økonomimedarbeider
554
Else Marie
71 19 56 66
Rådgiver
555
Nora
71 19 56 62
Inspektør
556
Linda
71 95 66 8
Inspektør
557
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Rønnaug Madsen
71 11 27 13
 480 15 579
Avdelingsleder SFO
558
Rannveig
71 11 27 11
 930 23 233
Rektor
559
Iselin Holland
71 11 27 12
 916 74 694
Inspektør
560
Rune Nikolaisen
71 11 27 16
 922 88 631
Rådgiver
561
Wenche
71 11 27 10
 950 60 042
Konsulent
562
Økonomiavdelingen
Anne
71 11 11 47
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
563
Vigdis Halle
71 11 10 87
Regnskap og finans
564
Torgeir Larsen
71 11 11 43
Regnskap og finans
565
Hege
71 11 11 24
Regnskap og finans
566
Renate Frich
71 11 11 16
Regnskap og finans
567
Aud Grete
71 11 11 29
Innfordring, Regnskap og finans
568
Karin
71 11 11 34
Innfordring, Regnskap og finans
569
Nils Ingar Hovde
71 11 11 27
Rådgiver, Budsjett, økonomi og controll
570
Kari Sæbø
71 11 11 38
Regnskap og finans
571
Ingrid
71 11 11 30
 913 89 958
Regnskap og finans
572
Beata
71 11 13 13
Regnskap og finans
573
Aud
71 11 11 56
Konsulent, Lønn
574
Kari Johanne
71 11 11 45
Rådgiver, Lønn
575
Liv
71 11 11 55
Førstekonsulent, Lønn
576
Ann Katrin
71 11 11 39
 994 48 893
Seksjonssjef, Regnskap og finans
577
Bjørn Åge
71 11 11 54
Førstekonsulent, Lønn
578
Janne
71 11 11 26
Konsulent. Regnskap og finans
579
Sissel
71 11 11 25
Innfordring, Regnskap og finans
580
Grete Natvig
71 11 11 44
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
581
Tone
71 11 11 20
Regnskap og finans
582
Eyvind
71 11 11 58
 480 48 660
Seksjonsleder. Lønn
583
Britt
71 11 11 28
Konsulent, Regnskap og finans
584
Beret
71 11 11 57
Førstekonsulent, Lønn
585
Jarle
71 11 11 41
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
586
Terje Tveeikrem
71 11 11 21
Seksjonsleder, Budsjett, økonomi og control
587
Kurt Magne
71 11 11 23
 915 86 607
Økonomisjef
588
Økonomiavdelingen. Seksjon skatt
Elisabeth
71 11 11 37
Konsulent,
589
Unni
71 11 11 22
Konsulent
590
Stine Ugelvik
71 11 11 92
Konsulent
591
Astrid
71 11 11 33
Konsulent, Bedriftsskatt
592
Steinar
71 11 11 32
Seksjonsleder
593
Alf Magne
71 11 11 35
Konsulent
594
Erna
71 11 11 36
Konsulent
595
Reidun
71 11 11 93
Regnskapskontrollør
596
Gunnar
71 11 11 31
Regnskapskontrollør
597
Tips en venn Skriv ut