Tilsyn og feiing av fyringsanlegg

Årlig rykker brann- og redningstjenesten ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til bygningen. Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles normalt via telefon (UMS varsel) til boliggeier, enten som tekstmelding eller talemelding.

TilsynTilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg. Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 fastsetter at også fritidsboliger skal følges opp med behovsprøvd tilsyn og feiing.

Tilsynet skal avdekke feil og mangler på ildsted og skorstein for å forebygge brann eller annen skade, og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som forutsatt.

Skal du ha tilsyn av fyringsanlegg eller lurer på noe om dette? Her finner du mer informasjon!

 

Feiingfeiern.jpg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Behov for feiing av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg.  Rengjøringsbehovet blir vurdert og fastsatt ved tilsyn, samt gjennom faglig vurdering av risikoforhold.

Skal du ha besøk av feieren eller lurer på noe om dette? Her finner du mer informasjon!

 

Hvor ofte får man tilsyn/feiing?

Tilsyn og feiing utføres ved behov etter en risikovurdering av hvert enkelt fyringsanlegg. Det vil si at på grunnlag av risikovurderingen kan det gå mellom 1 år og opp til 8 år mellom hver gang du får besøk. Det er feieren/tilsynsinspektøren som foretar denne vurderingen og dermed bestemmer intervallet for tilsyn/feiing.

Dersom det er lite bruk og at fyringsanlegget er i god stand medfører dette lengre intervall mellom tilsyn og eventuell feiing.

Dersom fyringsanlegget brukes mye og/eller det foreligger forhøyet risiko på fyringsanlegget gir dette hyppigere tilsyn og eventuell feiing.

 

Kontaktinformasjon:

Fagleder feiervesenet har kontortid mellom kl. 08.00 og 15.30
E-post: Feiervesenet

 

Aktuelle lenker

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Molde kommune

Forskrift om brannforebygging

Innføring av tilsyn og feiing i fritidsboliger

 

 

 

Tips en venn Skriv ut