Fastlegene prioriterer helsehjelp til pasientene

Fastlegene har vanskeligheter med å rekke over alt. Dette gjelder generelt, men særlig nå i sommer. Men det er viktig å huske på at fastlegen alltid vil prioritere helsehjelp til pasientene sine. Det sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune, etter at flere pasienter har tatt kontakt med han og uttrykt bekymring for at de skal «miste fastlegen» eller at «fastlegeordningen skal bryte sammen».


Som i de fleste andre kommuner i Norge, har fastlegene i Molde stor arbeidsbelastning.
-Trykket er spesielt høyt i forbindelse med ferieavviklingen. Da må fastlegene som er på jobb prioritere kjerneoppgavene, som er å gi helsehjelp til listepasientene. Konsekvensen er at mindre viktige oppgaver blir nedprioritert, forklarer kommuneoverlegen.Det kan være skriving av erklæringer og attester, uttale til forsikringsselskap og andre oppgaver som ikke er ordinær helsehjelp. Slike oppgaver kan eventuelt løses av andre.

Innerdal forteller at fastlegenes arbeidssituasjon ble kartlagt tidligere i år. Undersøkelsen viste at fastlegene i gjennomsnitt jobber 55,6 timer i uken. Det er en økning på ett dagsverk siden Legeforeningens forskningsinstitutt undersøkte det samme i 2014. Kartleggingen viste også at over 80 % av fastlegene arbeider mer enn arbeidsmiljølovens bestemmelse om maksimum 40 timer i løpet av 7 dager.

Tips en venn Skriv ut